Projektitaotluse esitamine

Üleminekuperioodi 2021-2022 taotlusvooru avame 2022. a alguses, täpsema info lisame kodulehele jooksvalt.

Projektitoetust saavad taotleda Tartumaa Arendusseltsi tegevusgrupi tegevuspiirkonnas  tegutsevad mikroettevõtted, mittetulundusühendused ja kohalikud omavalitsused.

Toetusmeetmed, mida oleme varasemalt rakendanud:

 1. Kohalikul eripäral ja ressursil baseeruva ettevõtluse arendamine

Meede 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine

Meede 1.2. Turismiettevõtluse arendamine

Meetmete kohta loe lähemalt SIIT

 1. Kogukondade võimekuse arendamine

Meede 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine

Meede 2.2. Noorte aktiviseerimine

Meetmete kohta loe lähemalt SIIT

     3. Suurprojektide ja koostöövõrgustike toetamine

Meede 3.1. Suurprojektide arendamine

Meede 3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine

Meede 3.3. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine

Meetmete kohta loe lähemalt SIIT 

Taotluse esitamiseks tutvu:

Leader-meetme määrus (peatükk 4. Projektitoetus) ja Leader-meetme määruse seletuskiri

TASi strateegia

TASi projektitoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise kord

TASi hindamiskomisjoni töökord, hindamiskomisjon

TASi hindamiskriteeriumid

Riigihangete seadus

Juhendmaterjal taotluse esitamiseks

Soovi korral saab registreerida tasuta nõustamisele.

Esita nõutud tähtajaks TAS-ile projektitaotlus ja lisadokumendid PRIA e-keskkonna ja TASi e-keskkonna kaudu.

NB! Projektitaotlus tuleb esitada paralleelselt PRIA ja TAS-i e-keskkonnas.      

Info uuendatud 30.05.2021.

   Send article as PDF   

Projektitoetused

Noortefondi uued taotlusvoorud toimuvad 2022. a.

Rohkem infot:   

 https://tartumaanoored.ee/noortefond/                                         

 

 • Tegevuskalender

  << Oct 2021 >>
  ETKNRLP
  27 28 29 30 1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31