Projektitaotluse esitamine

Tartumaa Arendusseltsi 2022. a teine taotlusvoor on avatud 20. septembrist kuni 20. oktoobrini 2022, avatud on järgmised meetmed:

1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine

1.2. Turismiettevõtluse arendamine

1.3. COVID-19 toetusmeede 

2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine

2.2. Noorte aktiviseerimine

3.1. Suurprojektide arendmine

2022. aasta teise taotlusvooru eelarve jaotub järgmiselt: nii meetmele 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine kui ka meetmele 1.2. Turismiettevõtluse arendamine on arvestatud 188 700€, meetmele 1.3. COVID-19 toetusmeede on arvestatud 123 047,70€, meetmele 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine on arvestatud 361 717€, meetmele 2.2. Noorte aktiviseerimine on arvestatud 45 429€ ning meetmele 3.1. Suurprojektide arendamine on arvestatud 400 000€. Kokku moodustavad 2022. a II taotlusvooru summad 1 307 593,7€ suuruse eelarve.

Projektitoetust saavad taotleda Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonnas tegutsevad mikroettevõtted, mittetulundusühendused ja kohalikud omavalitsused.

Projektitaotluste esitamine toimub e-PRIAs. 

Projektitoetuse taotlejal on võimalik valida, kas täita TASi taotlusvorm MS Wordis või Google Formsis. Täidetud TASi taotlusvorm tuleb taotlejal lisada e-PRIAsse projektitoetuse taotluse juurde lisadokumendina.

Google Forms saadab vastuste koopia automaatselt vormi sisestatud e-mailile. E-mailile laekunud vorm tuleb projektitoetuse taotlejal teha pdf-iks, kasutades selleks pdf-i printerit või salvestades faili pdf-ina arvutisse. Nii on võimalik Google Formsi taotlusvormi e-PRIAsse lisada.​

Taotluse esitamiseks tutvu:

Leader-meetme määrus (peatükk 4. Projektitoetus); Leader-meetme määruse seletuskirjad on leitavad PRIA veebilehel (Abiks taotlejale/Juriidilised alused)

TASi strateegia

TASi projektitoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise kord

TASi hindamiskomisjoni töökord

TASi hindamiskriteeriumid

Riigihangete seadus

Juhendmaterjal taotluse esitamiseks

Soovi korral saab registreeruda tasuta nõustamisele
 

Tartumaa Arendusseltsi 2022. a esimene taotlusvoor oli avatud 17. jaanuarist kuni 17. veebruarini 2022. Taotlusvooru laekunud taotluste hindamise tähtaeg oli 18. aprill 2022. 

17. jaanuarist kuni 17. veebruarini 2022 olid avatud viis meedet:

1.3. COVID-19 toetusmeede 

2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine

2.2. Noorte aktiviseerimine

3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine

3.3. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine

Info TASi 2022. a esimese taotlusvooru kohta on lisatud TASi kodulehele 13.12.2021.

 

Tartumaa Arendusseltsi rakendatavad toetusmeetmed:

 1. Kohalikul eripäral ja ressursil baseeruva ettevõtluse arendamine

Meede 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine

Meede 1.2. Turismiettevõtluse arendamine

Meede 1.3. COVID-19 toetusmeede

Meetmete kohta loe lähemalt SIIT

 1. Kogukondade võimekuse arendamine

Meede 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine

Meede 2.2. Noorte aktiviseerimine

Meetmete kohta loe lähemalt SIIT

     3. Suurprojektide ja koostöövõrgustike toetamine

Meede 3.1. Suurprojektide arendamine

Meede 3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine

Meede 3.3. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine

Meetmete kohta loe lähemalt SIIT 

Info on uuendatud 10.05.2022

   Send article as PDF   

Projektitoetused

      2022. a taotlusvormid ja taotlemisinfo

 

           Tartumaa Noortekogu kodulehele

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                        👇

                ASTU TAS-i LIIKMEKS

                                        👆

 

 • Tegevuskalender

  << Jul 2022 >>
  ETKNRLP
  27 28 29 30 1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31