Projektitaotluse esitamine

Tartumaa Arendusseltsi 2022. a esimene taotlusvoor on avatud 17. jaanuarist kuni 17. veebruarini 2022. Taotlusvooru laekunud taotluste hindamise tähtaeg on 18. aprill 2022.

Projektitaotluste esitamine toimub e-PRIAs. 

Projektitoetuse taotlejal on võimalik valida, kas täita TASi taotlusvorm MS Wordis või Google Formsis. Täidetud TASi taotlusvorm tuleb taotlejal lisada e-PRIAsse projektitoetuse taotluse juurde lisadokumendina.

Google Forms saadab vastuste koopia automaatselt vormi sisestatud e-mailile. E-mailile laekunud vorm tuleb projektitoetuse taotlejal teha pdf-iks, kasutades selleks pdf-i printerit või salvestades faili pdf-ina arvutisse. Nii on võimalik Google Formsi taotlusvormi e-PRIAsse lisada.​

17. jaanuarist kuni 17. veebruarini 2022 on avatud viis meedet:

1.3. COVID-19 toetusmeede  TASi taotlusvormid (MS WordGoogle Forms)

2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine TASi taotlusvormid (MS WordGoogle Forms)

2.2. Noorte aktiviseerimine TASi taotlusvormid (MS WordGoogle Forms)

3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine TASi taotlusvormid (MS WordGoogle Forms)

3.3. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine TASi taotlusvormid (MS WordGoogle Forms)

Projektitoetust saavad taotleda Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonnas tegutsevad mikroettevõtted, mittetulundusühendused ja kohalikud omavalitsused.

Tartumaa Arendusseltsi 2022. a teine taotlusvoor on avatud 20. septembrist kuni 20. oktoobrini 2022, siis on avatud järgmised meetmed:

1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine

1.2. Turismiettevõtluse arendamine

2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine

2.2. Noorte aktiviseerimine

3.1. Suurprojektide arendmine

 

Taotluse esitamiseks tutvu:

Leader-meetme määrus (peatükk 4. Projektitoetus); Leader-meetme määruse seletuskirjad on leitavad PRIA veebilehel (Abiks taotlejale/Juriidilised alused)

TASi strateegia

TASi projektitoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise kord

TASi hindamiskomisjoni töökord

TASi hindamiskriteeriumid

Riigihangete seadus

Juhendmaterjal taotluse esitamiseks

Soovi korral saab registreeruda tasuta nõustamisele alates 2022. a jaanuarist.

 

Tartumaa Arendusseltsi rakendatavad toetusmeetmed:

 1. Kohalikul eripäral ja ressursil baseeruva ettevõtluse arendamine

Meede 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine

Meede 1.2. Turismiettevõtluse arendamine

Meede 1.3. COVID-19 toetusmeede

Meetmete kohta loe lähemalt SIIT

 1. Kogukondade võimekuse arendamine

Meede 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine

Meede 2.2. Noorte aktiviseerimine

Meetmete kohta loe lähemalt SIIT

     3. Suurprojektide ja koostöövõrgustike toetamine

Meede 3.1. Suurprojektide arendamine

Meede 3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine

Meede 3.3. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine

Meetmete kohta loe lähemalt SIIT 

 

Info on uuendatud 10.12.2021.

   Send article as PDF   

Projektitoetused

Noortefondi uued taotlusvoorud toimuvad 2022. a.

Rohkem infot:   

https://www.tas.ee/arendustegevus/noortefond/

 

 • Tegevuskalender

  << Jan 2022 >>
  ETKNRLP
  27 28 29 30 31 1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31 1 2 3 4 5 6