PRIAle taotluse esitamine

Taotluse esitamine PRIAsse

Projektid, mis on saanud Tartumaa Arendusseltsi juhatuse poolt positiivse otsuse, tuleb esitada PRIAle.  Sellekohane teade saadetakse taotlejale e-kirja teel ja tulemused avaldatakse TASi veebilehel. PRIA kontrollib projektitaotluse kulude abikõlbulikkust ning teeb lõpliku rahastamise otsuse.

PRIAle projektitoetuse avalduse esitamiseks tuleb:

1. TASi juhatuse poolt positiivse otsuse saanud taotlejal esitada TASile kontrollimiseks ja kinnitamiseks nõuetekohaselt täidetud  PRIA projektitoetuse avaldus. (Leader meetme määrus, Lisa 6).

Vaata abimaterjale PRIA avalduse täitmiseks.

TAS kontrollib PRIA taotluses esitatud andmete vastavust TASi hindamiskomisjonile esitatud projektitaotlusele ja annab kinnituse korrektselt täidetud PRIA taotlusele.

PRIA projektitoetuse avaldusele tuleb lisada samad dokumendid, mis esitati TASile (hinnapakkumused, ehitusluba, rendileping, volitus jms)

2. PRIAle tuleb esitada projektitoetuse avaldus koos lisadokumentidega kahe kuu jooksul ning põhjendatud juhtudel nelja kuu jooksul arvates kohaliku tegevusgrupi juhatuse poolt projektitaotluse kinnitamise otsuse tegemise kuupäevast.

3. PRIA projektitoetuse avaldus esitatakse elektrooniliselt läbi e-pria.

TASi poolne kontrollimine ja kinnituse andmine toimub samuti e-pria keskkonnas. Elektrooniliselt esitatud avalduste menetlemine toimub üldjuhul kiiremini.

Vajadusel võib PRIA projektitoetuse avalduse koos lisadokumentidega esitada ka paberkandjal.  Avalduse kontrollimiseks ja kinnitamiseks palun eelnevalt kokkuleppida aeg TASi konsultandiga telefonil 7 430 088 või kadri@tas.ee.

Lisainfo saamiseks helista 7 430 088.

PRIA projektitoetuse avaldus

PRIA projektitoetuse avalduse täitmise juhend

PRIA seirenäitajad

Vali meetme kood ning seirenäitaja, mis sinu projekti tegevusi kõige paremini kirjeldab. Näiteks: kood 312 – Mikroettevõtete rajamis- ja arendamistoetus, seirenäitaja  23.1 b) mikroettevõtte arendamine. Sobivad koodid (enamasti III telg) on kirjeldatud TASi ettevõtluse, kogukondade ja noorte meetme lehtedel p.7.

Abiks taotlejale PRIA juhend

   Send article as PDF   

Projektitoetused

      2022. a taotlusvormid ja taotlemisinfo

 

           Tartumaa Noortekogu kodulehele

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                        👇

                ASTU TAS-i LIIKMEKS

                                        👆

 

 • Tegevuskalender

  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  1
  2
  3
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  14
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  04 Aug
  04/08/2022    
  08:30 - 06:00
  Tartumaa toiduvõrgustiku õppereis Valgamaale  8.30 väljasõit Tartust Lõunakeskuse parklast  10.00 Tsirgumäe Toidusalu külastus 12.00 Lõunasöök Puusepa Pizzas Taheval 14.00 Kalde talu külastus  16.00 Kopra Karjamõis OÜ Mahetalu kus [...]
  12 Aug
  12/08/2022    
  06:00 - 09:00
  15 Aug
  15/08/2022    
  02:00 - 04:30
  Lisainfo ja registreerumine
  16 Aug
  16/08/2022 - 17/08/2022    
  12:00
  Lisainfo ja registreerumine: https://www.maainfo.ee/index.php?id=7708&page=3394& 
  27 Aug
  27/08/2022    
  07:00 - 09:00
  Events on 04/08/2022
  Events on 12/08/2022
  Events on 13/08/2022
  Events on 16/08/2022
  16 Aug
  16 Aug 22
  Events on 17/08/2022
  16 Aug
  16 Aug 22
  Events on 27/08/2022