Kuludokumentide esitamine

Projektitoetuse väljamaksmiseks esitab projektitoetuse saaja pärast tegevuse elluviimist või investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIAle kohaliku tegveusgrupi kaudu elektrooniliselt e-PRIA kaudu maksetaotluse (vana PRIA e-keskkonna juhend, uue PRIA e-keskkonna juhend).

Maksetaotlusega on vaja esitada järgmised dokumendid:

1. hinnapäring(ud);

2. hinnapakkumised, hoone ehitustegevuse puhul PRIA vormil;

3. arve-saateleht või arve;

4. arve tasumist tõendav maksekorraldus või arvelduskonto väljavõte;

5. üleandmist-vastuvõtmist tõendav dokument, kui toetatav tegevus on ehitamine/parendamine;

6. tööleping, töövõtuleping või käsundusleping;

7. kasutatud masina või seadme ostmise või liisimise korral masina või seadme müüja või liisinguandja kinnituskiri selle kohta, et:

 • masina või seadme ostmiseks või liisimiseks ei ole hinnapakkuja varem saanud toetust riigiarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi;

8. kasutatud masina või seadme ostmise või liisimise korral hinnapakkumus, millel kajastub uue samalaadse masina või seadme hind;

9. päevik vabatahtliku tasustamata töö tegemise kohta;

10. ehitusteatise- või ehitusloakohustusliku hoone ehitustegevuse puhul Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus ehitustegevuse kulude andmed.

 

Ühis- ja teadmussiirde projektide puhul esitatakse täiendavalt järgmised asjakohased dokumendid:

1. töötasu maksmist ja töötasuga kaasnevate maksude maksmist tõendav arvelduskonto väljavõte;

2. väljavõte palgalehest, millelt on näha töötaja ja tema tööandja nimi, töötajale arvutatud töötasu ning sellest kinnipeetud maksud ja muud kinnipidamised ning makstud töötasu netosumma ja haigushüvitise tööandjapoolne osa;

3. ühisprojektide puhul – koolituse, seminari, teabepäeva või muu samalaadse ürituse päevakava ja sellest osavõtjate nimekiri, millel on märgitud osalejate kontaktandmed ning allkirjad, välja arvatud massiürituste puhul; teadmussiirde projektide puhul – osavõtjate nimekirja märgitakse lisaks ka juriidilise isiku registrikood ja põhitegevusala, kui üritus on käsitletav vähese tähtsusega abina;

4. eksperdihinnangu või uuringu tellimise korral töövõtuleping ja töö üleandmise-vastuvõtmise akt;

5. lähetusse saatmise korraldus, lähetuskulude aruanne koos majutus- ja sõidukulude dokumentide ja päevarahade arvestusega, lähetuskulude maksmist tõendav arvelduskonto väljavõte ning lähetuse tulemuste kokkuvõte;

6. mootorsõiduki kasutamist tõendavad dokumendid, sealhulgas sõidupäevik odomeetri alg- ja lõppnäiduga ning andmetega sõidu kuupäeva, eesmärgi, läbisõidu, lähte- ja sihtpunkti kohta ning sõiduki registreerimistunnistus.

 

 

 

 

 

   Send article as PDF   

Projektitoetused

    2019 aasta II taotlusvoor on avatud:
    15.-30. oktoober

    Taotlusi saab esitada meetmetesse:

 • 3.1 Suurprojektide arendamine;
 • 3.2 TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine;
 • 3.3 Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine.

    NB! Taotlus tuleb esitada kahes keskkonnas:

TASi e-keskkond

PRIA e-keskkond     

 

    Noorte väikeprojektide taotlusvoor on avatud:

01.10.2019

 

                                                                          

 

 • Tegevuskalender

  << Oct 2019 >>
  ETKNRLP
  30 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31 1 2 3
 • mWeb