Suurprojektide ja koostöövõrgustike toetamine

3.1. SUURPROJEKTIDE ARENDAMINE

Esmakordselt rahastatakse suurprojektide arendamist. Meetme rakendamise vajaduseks on toetada avalikuks kasutuseks suunatud objektide arengut, millel on suurem regionaalne mõju. Projektid peavad andma piirkonna majandus- ja elukeskkonnale olulist lisandväärtust.

Suurprojektide esitamisele ja hindamisele eelneb nende tutvustamine TASi üldkoosolekul. Potentsiaalsetel taotluse esitajatel on kohustus projekti TASi üldkoosolekul presenteerida ning küsimustele vastata. Peale projekti tutvustamist üldkoosolekul esitatakse täistaotlus TASi ja PRIA e-keskkonnas. Taotlusi hindab laiendatud hindamiskomisjon, kuhu lisaks tavapärastele liikmetele kaasatakse 1-2 välist eksperti.

PS! Suurprojektide arendamise meetmesse esitatavate taotluste kokkuvõtete esitamise tähtaeg on 16.09.2019 (ene@tas.ee). Projektide tutvustamine toimub TASi üldkoosolekul 25.09.2019.

Hiljemalt 16.09.2019 ootame meiliaadressil ene@tas.ee vabas vormis kokkuvõtet, mis sisaldab järgnevat infot planeeritava suurprojekti kohta:

 • mida tehakse?
 • miks see projekt on vajalik?
 • mis on innovaatiline või mille poolest eriline?
 • kellega koos projekti ellu viiakse?
 • millised on oodatavad tulemused?
 • mis on projekti maksumus ja omafinantseering?

Üldkoosolekul 5 minuti jooksul on taotlejal aega oma taotlust tutvustada, 10 minuti jooksul saab üldkoosolek küsida küsimusi ja anda tagasisidet.

Meetme toetatav tegevus:

1) TASi piirkonda jäävate avalikuks kasutuseks mõeldud ning suurema piirkondliku mõjuga objektide arendamine.

Taotlusi saavad esitada kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd), kohalikud omavalitsused, mikroettevõtted. Taotlemine peab toimuma kolme sektori koostöös, organisatsioonide üksikprojektid on mitteabikõlbulik kulu.

Projektitoetuse määr: kuni 50%.

Maksimaalne toetus: 200 000 eurot.

Minimaalne toetus: 100 000 eurot.

Tutvu taotluse esitamiseks vajaliku info ja nõuetega – MEETMELEHT 3.1

 

3.2. TASi PIIRKONDA JÄÄVATE VÕRGUSTIKE LOOMINE JA ARENDAMINE

 Toetatavad tegevused:

1) Olemasolevate koostöövõrgustike arendamine.

2) Uute spetsiifiliste koostöövõrgustike arendamine (mh nt ühisturunduse arendamine, taastuvenergia ühine arendamine, infovõrgustike arendamine jms).

Taotlusi saavad esitada kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd), sh TAS, kohalikud omavalitsused, mikroettevõtted, Maaeluministeeriumi haldusalasse kuuluvad TASi piirkonnas paiknevad muuseumid.

Projektitoetuse määr: kolmanda sektori organisatsioonid ja kohalikud omavalitsused – kuni 80%; mikroettevõtted, teiste taotlejate kasumi teenimisele suunatud projektid kuni 50%.

Maksimaalne toetus: 70 000 eurot.

Minimaalne toetus: 5000 eurot.

Tutvu taotluse esitamiseks vajaliku info ja nõuetega – MEETMELEHT 3.2

 

3.3. REGIONAALSE JA RAHVUSVAHELISE KOOSTÖÖ EDENDAMINE

Toetatavad tegevused:

1) Olemasolevate regionaalsete ja rahvusvaheliste koostöövõrgustike arendamine.

2) Uute regionaalsete ja rahvusvaheliste koostöövõrgustike arendamine, sh koostöö edendamine Tartu ja Elva linnaga teenuste tagamiseks ja arendamiseks.

Taotlusi saavad esitada kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd), sh TAS, kohalikud omavalitsused, mikroettevõtted, Maaeluministeeriumi haldusalasse kuuluvad TASi piirkonnas paiknevad muuseumid.

Projektitoetuse määr: kolmanda sektori organisatsioonid ja kohalikud omavalitsused – kuni 80%; mikroettevõtted, teiste taotlejate kasumi teenimisele suunatud projektid kuni 50%.

Maksimaalne toetus: 70 000 eurot.

Minimaalne toetus: 10 000 eurot.

Tutvu taotluse esitamiseks vajaliku info ja nõuetega – MEETMELEHT 3.3

   Send article as PDF   

Projektitoetused

Noorte väikeprojektide esitamise tähtajad 2021. a:

 • 5. veebruar
 • 5. aprill
 • 4. juuni

Rohkem infot:   

 https://tartumaanoored.ee/noortefond/                                         

 

 • Tegevuskalender

  << Jun 2021 >>
  ETKNRLP
  31 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 1 2 3 4