Ettevõtluse meetme kohustuslikud dokumendid

TAS Projektitoetuse taotluse vorm ja taotlusvormi täitmise juhend

Ettevõtluse meetme projektitaotlusele tuleb lisada

Kohustuslikud dokumendid:

1. Võrreldavad hinnapakkumused iga projektis märgitud tegevuse kohta

Nõuded hinnapakkumise vormistamiseks ja Hinnapakkumise näidis

Hinnapakkumise näidis (MS Word)

2. Volitus (nõutav juhul, kui taotluse esitaja ei ole kantud ärühingu B-kaardile)

3. Äriplaan (vastavalt EASi alustava ettevõtja äriplaani koostamise juhendile)

 

4. Juhul, kui projekti sisuks on:

4.1 Ehitustegevused, siis

 • Ehitusluba või KOVi kirjaliku nõusoleku ärakiri või KOVi kinnitus, et eeltoodud dokumente ei ole vaja
 • Maaomaniku nõusolek
 • Maaomandit tõendavad dokumendid (maaomand kuulub taotlejale või on antud talle kasutamiseks vähemalt 7 aastaks)
 • Ehitusprojekti joonised ja ehitusprojekti seletuskiri (soovituslik)

4.2  Esemete/seadmete soetuse korral,

tuleb taotluses näidata, kuhu esemed/seadmed paigaldatakse või kus neid hoidma hakatakse, selleks on vajalik lisada

 • Taotlejaga sõlmitud rendileping kuni 7 a või maaomandit tõendavad dokumendid

4.3  Koostöö puhul

 •  Allkirjastatud koostöökokkulepe
 • Koostööpartnerite CV-d

Täiendavad dokumendid, mis kirjeldavad ja annavad parema ülevaate projekti tegevustest (ei ole kohustuslikud)

Projektijuhi CV

Taotleva ettevõtte CV (ülevaade varasematest tegevustest, kogemustest)

Fotod soetatavatest esemetest/seadmetest

Koostööd kirjeldavad dokumendid (memod, protokollid, eellepingud jms)

   Send article as PDF   

Projektitoetused

      2022. a taotlusvormid ja taotlemisinfo

 

           Tartumaa Noortekogu kodulehele

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                        👇

                ASTU TAS-i LIIKMEKS

                                        👆

 

 • Tegevuskalender

  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  1
  2
  3
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  14
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  04 Aug
  04/08/2022    
  08:30 - 06:00
  Tartumaa toiduvõrgustiku õppereis Valgamaale  8.30 väljasõit Tartust Lõunakeskuse parklast  10.00 Tsirgumäe Toidusalu külastus 12.00 Lõunasöök Puusepa Pizzas Taheval 14.00 Kalde talu külastus  16.00 Kopra Karjamõis OÜ Mahetalu kus [...]
  12 Aug
  12/08/2022    
  06:00 - 09:00
  15 Aug
  15/08/2022    
  02:00 - 04:30
  Lisainfo ja registreerumine
  16 Aug
  16/08/2022 - 17/08/2022    
  12:00
  Lisainfo ja registreerumine: https://www.maainfo.ee/index.php?id=7708&page=3394& 
  27 Aug
  27/08/2022    
  07:00 - 09:00
  Events on 04/08/2022
  Events on 12/08/2022
  Events on 13/08/2022
  Events on 16/08/2022
  16 Aug
  16 Aug 22
  Events on 17/08/2022
  16 Aug
  16 Aug 22
  Events on 27/08/2022