Projekt “Kohalik ressurss energeetikas ja ehituses”

Projekt “Kohalik ressurss energeetikas ja ehituses”

 

Projekti aeg: juuni 2013 – detsember 2014

Eesti partnerid: Tartumaa Arendusselts, Võrtsjärve Ühendus, TTÜ Tartu Kolledž.

Rahvusvahelised partnerid: tegevusgrupid Soomest ning ehituse ja energeetikaga tegelevad organisatsioonid Saksamaalt ja Soomest.

Projekti eesmärgiks on uurida looduslike materjalide (põhk, pilliroog jm) kasutamist energeetilisel ja ehituslikul eesmärgil, võttes aluseks Tartumaa Arendusseltsi ja Võrtsjärve Ühenduse tegevuspiirkonnad.

Otsesed eesmärgid:

1) Valida 3 pilootpiirkonda TASi ja 3 Võrtsjärve Ühenduse piirkonnast (kokku 6 valda/piirkonda), mille põhjal tehakse valitud ehituslikud ja energeetilised uuringud:

 • ehitusmaterjalide niiskustehniliste omaduste uurimine, sisekliima ja mikrobioloogilised uuringud (2 pilootpiirkonda).
 • looduslike materjalide kütteväärtuse ja niiskuse hindamine laboris, pilootpiirkondade kaardistus ja tasuvusanalüüsid, mille põhjal pakutakse igale piirkonnale välja 3 energeetilist lahendust (4 pilootpiirkonda).

2) Lisaks uuringutele tehakse ülevaade olemasolevatest uuringutest ja tehnoloogiatest ning kõige selle põhjal koostatakse ca 30 leheküljeline kogumik.

Projekti raames on kavas ka järgmised rahvusvahelised tegevused: 

 • Osalemine seminaril ja õppereisil Saksamaal – oktoober 2013, Eestist osaleb 12 inimest. 
 • Rahvusvahelise konverentsi ja Eesti-sisese õppereisi korraldamine (kokku 3 päeva) – toimub mais 2014, Eestis. 
 • Osalemine seminaril ja õppereisil Soomes – august 2014, Eestist osaleb 12 inimest. 
 • Projekti trükiste koostamine (sisaldab trükiste koostamist, kujundamist, tõlkimist ja trükkimist). 

Projekti eelarve kokku 34 378,2 EUR, mis jagatakse võrdselt Võrtsjärve Ühendusega. Tartumaa Arendusseltsi kulu on seega 17 189,1 EURi.

Kogu eelarve (34 378,2.-) jaguneb:

 • Uuringute läbiviimine ja kokkuvõtted (TÜ Tartu Kolledž) – 20 930.- (ehitus – 10 700.-, taastuvenergeetika – 7500.-, lisanduvad üldkulud – 2730.-)
 • Õppereis Soome (12 in) – 4970.-
 • Õppereis Saksamaale (12 in) – 4980.-
 • Trükiste ja infomaterjalide kujundus – 496 .-
 • Tõlkimine (infovoldikud, seminari materjal) – 1342,2.-
 • Trükkimine – 360.-
 • Seminar ja õppereis Eestis – 1300 .-
   Send article as PDF   

Projektitoetused

      2022. a taotlusvormid ja taotlemisinfo

 

           Tartumaa Noortekogu kodulehele

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                        👇

                ASTU TAS-i LIIKMEKS

                                        👆

 

 • Tegevuskalender

  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  1
  2
  3
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  14
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  04 Aug
  04/08/2022    
  08:30 - 06:00
  Tartumaa toiduvõrgustiku õppereis Valgamaale  8.30 väljasõit Tartust Lõunakeskuse parklast  10.00 Tsirgumäe Toidusalu külastus 12.00 Lõunasöök Puusepa Pizzas Taheval 14.00 Kalde talu külastus  16.00 Kopra Karjamõis OÜ Mahetalu kus [...]
  12 Aug
  12/08/2022    
  06:00 - 09:00
  15 Aug
  15/08/2022    
  02:00 - 04:30
  Lisainfo ja registreerumine
  16 Aug
  16/08/2022 - 17/08/2022    
  12:00
  Lisainfo ja registreerumine: https://www.maainfo.ee/index.php?id=7708&page=3394& 
  27 Aug
  27/08/2022    
  07:00 - 09:00
  Events on 04/08/2022
  Events on 12/08/2022
  Events on 13/08/2022
  Events on 16/08/2022
  16 Aug
  16 Aug 22
  Events on 17/08/2022
  16 Aug
  16 Aug 22
  Events on 27/08/2022