Innovatsiooni otsingul

"Innovatsiooni otsingul" on rahvusvaheline LEADER-meetme projekt, mille raames viiakse läbi rahvusvaheline arenguprogramm Tartumaa kogukondadele, ettevõtjatele ja võrgustikele ning luuakse innovatsioonimudel, kuidas LEADER piirkondades koostöös kogukonna esindajate ja ettevõtjatega innovatsiooni ellu kutsuda, juhtida ja selle mõjukust hinnata.

Partnerid: LAG SECAD (Iirimaa) ja LAG TAGUS (Hispaania). Lisaks on Eesti poolelt projekti kaasatud: Tartu Ülikooli Ideelabor, Tartumaa Turism, Tartu Teaduspark, Eesti Maaülikool ja Tartu Ärinõuandla.

Peamised tegevused:

 • Rahvusvaheline arenguprogramm “Innovatsiooni otsingul” Tartumaa kogukondadele, ettevõtjatele ja võrgustikele eesmärgiga: suurendada osalejate võimekust uuenduslikult mõelda; mitmekesistada kohalikke tooteid ja teenuseid ning algatada uuenduslikke projekte/lahendusi. Arenguprogramm koosneb nii kohalikust koolitusprogrammist kui ka rahvusvahelistest seminaridest (2018 – Tartus, Eestis; 2019 – Extremaduras, Hispaanias; 2020 – Corkis, Iirimaal).
 • Innovatsioonimudeli loomine – erinevate riikide kohalikul tasandil kasutatavate innovatsioonistrateegiate ja -mudelitega tutvumine ning ühisosa leidmine. Kohaliku tasandi innovatsioonimudeli kirjeldamine – kuidas LEADER piirkondades koostöös kogukonna esindajate ja ettevõtjatega innovatsiooni ellu kutsuda, juhtida ja selle mõjukust hinnata. Ühiselt defineeritakse innovatsiooni tähendus Tartumaa Arendusseltsi piirkonnas. Samuti otsitakse seoseid Euroopa Komisjoni uute innovatsiooni toetavate metoodikatega nagu “Smart Villages” ja Euroopa Innovatsioonipartnerlus (EIP).
 • LEADER tegevusgrupi meeskonna koolitus, kuidas juhtida innovatsiooni kohaliku strateegia rakendamisel (sh arendusprojektide elluviimisel, piirkonna inimeste võimekuse ja oskuste arendamisel, taotlejate nõustamisel, infopäevadel jne) ja hinnata innovatsiooni mõju LEADER piirkonnas.

Eesmärgid:

 • Tõsta kogukondade, ettevõtjate ja võrgustike võimekust uuenduslikult mõelda.
 • Aidata kaasa LEADER piirkonna arengule, toetades innovatsioonikasvu läbi uute või edasiarendatud toodete/teenuste.
 • Luua mudel innovatsiooni ellu kutsumiseks, juhtimiseks ja hindamiseks LEADER piirkonnas.

Projekti materjalid:

 

Lisainfo: 

Kristiina Tammets, +372 5340 9873, kristiina@tas.ee

    

 

   Send article as PDF   

Projektitoetused

      2022. a taotlusvormid ja taotlemisinfo

 

           Tartumaa Noortekogu kodulehele

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                        👇

                ASTU TAS-i LIIKMEKS

                                        👆

 

 • Tegevuskalender

  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  1
  2
  3
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  14
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  04 Aug
  04/08/2022    
  08:30 - 06:00
  Tartumaa toiduvõrgustiku õppereis Valgamaale  8.30 väljasõit Tartust Lõunakeskuse parklast  10.00 Tsirgumäe Toidusalu külastus 12.00 Lõunasöök Puusepa Pizzas Taheval 14.00 Kalde talu külastus  16.00 Kopra Karjamõis OÜ Mahetalu kus [...]
  12 Aug
  12/08/2022    
  06:00 - 09:00
  15 Aug
  15/08/2022    
  02:00 - 04:30
  Lisainfo ja registreerumine
  16 Aug
  16/08/2022 - 17/08/2022    
  12:00
  Lisainfo ja registreerumine: https://www.maainfo.ee/index.php?id=7708&page=3394& 
  27 Aug
  27/08/2022    
  07:00 - 09:00
  Events on 04/08/2022
  Events on 12/08/2022
  Events on 13/08/2022
  Events on 16/08/2022
  16 Aug
  16 Aug 22
  Events on 17/08/2022
  16 Aug
  16 Aug 22
  Events on 27/08/2022