PRIA pikendas LEADER-projektitoetuse taotluste otsuste tegemise tähtaega 90 tööpäevani

PRIA on pikendanud LEADER-projektitoetuse (MAK meetme 19.2) taotluste otsuste tegemise tähtaegu kuni 90 tööpäevani.

Meetme määruse § 41 lg 5 ütleb, et LEADER-projektitoetuse taotluste otsused tehakse 60 tööpäeva jooksul pärast seda, kui tegevusrühm on PRIAle esitanud paremusjärjestuse, kuid vajadusel võib PRIA otsuste tegemise tähtaega pikendada 90 tööpäevani. Tartumaa Arendusselts esitas 17.01-17.02.2022 taotlusvooru projektitaotluste paremusjärjestuse PRIAle 09.05.2022.

Kuna LEADER-tegevusrühmad soovivad ära kasutada võimalikult palju eelarveperioodi 2021-2027 vahendeid, siis on 2021. aasta lõpus ja 2022. aasta I poolaastal välja kuulutatud mitmeid uusi taotlusvoorusid ja vastu võetud rekordarv projektitaotlusi. Selleks, et kõik taotlused saaksid korrektselt menetletud, pikendatakse otsuste tegemise tähtaega 90 tööpäevani.

 
   Send article as PDF   

Tartumaa Omavalitsuste Liit ja Tartumaa Arendusselts kinnitasid Tartu maakonna toidustrateegia

2. juunil kinnitas Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatus ja 8. juunil Tartumaa Arendusseltsi üldkoosolek Tartu maakonna toidustrateegia. Strateegia eesmärgiks on Tartumaa toidusektori edendamine, rakendades piirkonna potentsiaali ja eripära, et Tartumaast kujuneks Eestis ja Euroopas unikaalne ning populaarne toidupiirkond. 

Terves Eestis on enam kui 10 tegutsevat toiduvõrgustikku, kuid suuruselt teises maakonnas Tartumaal  pole seni terviklikku ja erinevaid huvigruppe kaasavat koostöövõrgustikku olnud. „Tartumaa paistab silma mitmekesise ja tugeva toidupiirkonnana. Meie maakonnas on suuri põllumajandusettevõtteid, väiketootjaid, maailmatasemel toitlustusettevõtteid, ülikoolidel põhinev teadus- ja arendustegevus, toimuvad  mitmekülgsed toidusündmused ja loodud on erinevaid koostöövõrgustikke. Tartu maakonna toidustrateegia on ühenduslüliks, liites toidusektoris tegutsevad osapooled ühtseks toiduvõrgustikuks,“ sõnab Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Sven Tobreluts.

Toidustrateegia raames on püstitatud visioon aastaks 2030, mille kohaselt on Tartumaa tuntud toidupiirkond nii Eestis kui ka Euroopas. Avaliku ja erasektori toitlustajad kasutavad valdavas osas kohalikku toorainet. Tartumaa toidu tootmine, töötlemine ja pakkumine paistab silma teaduspõhisuse ja innovaatilisuse poolest.  Tartumaa elanikud väärtustavad tervislikku ja kohalikku toitu, toiduvaldkonnas tegutsevad eripärased ja mitmekülgsed ettevõtted ja organisatsioonid. Toiduvaldkonna koostöövõrgustik toimib tõhusalt, hõlmates kõiki sektoreid ja nii tootjaid, toitlustajaid kui tarbijaid.

Tartumaa toidustrateegia on loodud rahvusvahelise koostööprojekti URBACT „Toiduvõrgustikud“ (Food Corridors) tegevuste raames, mille Eesti-poolne partner on Tartumaa Arendusselts. Lisaks Tartumaale Eestist osalevad koostööprojektis piirkonnad Portugalist, Itaaliast, Sloveeniast, Kreekast, Ungarist ja Rumeeniast. 

„Projekti eesmärgiks on toetada toidupiirkondade strateegiate loomist ning anda sisend kohalike ja riiklike tegevuste, toetusmeetmete ning kohaliku toiduga seonduva seadusandluse kujundamiseks,“ lausub Kristiina Tammets, Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht ja lisab: „projekti esimeses etapis koostati Tartu maakonna toiduvaldkonna taustauuring ja moodustati Tartumaa toiduvõrgustik, kuhu kuulub ligi 100 era-, avaliku ja kolmanda sektori esindajat, kes strateegia koostamise protsessis aktiivselt kaasa lõid.“

Toidustrateegia hõlmab tervet Tartu maakonda, kus elab ligi 154 000 inimest ehk u 11,5% Eesti elanikkonnast. Tartumaa toidustrateegiaga saab tutvuda siin

Lisainfo:

Kristiina Tammets

Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht  

E-mail: kristiina@tas.ee

Tel: 5340 9873

   Send article as PDF   

“Avasta Emajõgi!” jõeretkede sari tuleb taas

Emajõe koostöövõrgustik kutsub taas Emajõele! 2021. aasta suvel alguse saanud üritustesarja ''Avasta Emajõgi!'' raames toimub 2022. aastal kokku kümme omanäolist jõeretke, millest on kõigil huvilistel võimalik osa saada! 

Retk 1 Kärevere luharetked 15. mai kell 12.00-18.00, luharetkede raames toimub pannkoogiretk (12.00-15.30) ja suitsulatika retk (14.30-18.00)

Retk 2  Maagiline pööripäev – sauna ja lõkkega jõerännak 21. juuni kell 19.00-22.00

Retk 3 Viikingi- ja lodjaseiklus Emajõel ja Lodjakojas 26. juuni kell 15.00-18.30

Retk 4 Elamusreis Emajõel koos Aleksei Turovskiga 30. juuni kell 14.00-18.00

Retk 5 XII väikesaarte laulupeo jõeretked 2. juunil, kell 14.00 Laaksaare–Piirissaare, kell 20.30 ja orienteeruvalt 00.00 Piirissaare–Laaksaare

Retk 6 Parveta ja purjeta metsikul Emajõel ja Peipsil 19. juulil kell 12.00-18.00 JÄÄB ÄRA!

Retk 7 Südasuvine Suursoo 24. juulil kell 11.00-17.00

Retk 8 Suveöö vulinaretk 12. augustil kell 18.00-21.00

Retk 9 Tähesaju kanuumatk täiskuuöösel 13. augustil kell 21.30-23.30

Retk 10 Muinastulede öö jõel 27. augustil kell 19.00-21.00

Retkede piletid on saadaval Fienta keskkonnas, rohkem infot jõeretkede kohta saad Visit Tartu veebilehelt. 

Tule vooluga kaasa, avasta Emajõgi! heart

Jõeretked „Avasta Emajõgi“ toimuvad rohefestivali põhimõtteid järgides:

 • pakutakse puhast tartumaist tervislikku toitu ja tasuta joogivett
 • vähendatakse ühekordsete nõude kasutamist
 • kogutakse prügi liigiti ja vähendatakse jäätmete teket
 • soodustatakse jalgratta kasutamist, kui see on turvaline ja ühistransporti
 • kasutatakse materjale korduvalt ja vähendatakse printmaterjalide hulka
 • edendatakse keskkonnahoidu positiivsete sõnumite levitamise kaudu

 

   Send article as PDF   

KUTSE: osale TASi uue LEADER strateegia koostamise ümarlaual

Tartumaa Arendusselts korraldab uue programmperioodi LEADER strateegia koostamiseks ümarlauad Tartumaa valdades, et kaardistada piirkondade prioriteedid ja kitsaskohad ning saada sisendit sobivate toetusmeetmete ja taotlemistingimuste kujundamiseks. Ootame osalema ettevõtjaid, MTÜde eestvedajaid, vallavalitsuste töötajaid ja sotsiaalvaldkonnaga seotud ametnikke.

Ümarlaua viivad läbi TASi strateegia eksperdid Marika Saar ja Mihkel Laan ning TASi tegevmeeskond.

Ümarlaudade toimumisajad on järgmised:

13.06 kell 14.00–16.30 Luunja vald (lisainfo ja registreerumine)

14.06 kell 10.00–12.30 Kambja vald (lisainfo ja registreerumine)

14.06 kell 14.00–16.30 Kastre vald (lisainfo ja registreerumine)

29.06 kell 10.00–12.30 Tartu vald (lisainfo ja registreerumine, ümarlaua toimumise asukoht täpsustub peagi!)

29.06 kell 14.00–16.30 Nõo vald (lisainfo ja registreerumine)

30.06 kell 10.00–12.30 Peipsiääre vald (lisainfo ja registreerumine)

30.06 kell 14.00–16.30 Elva vald (lisainfo ja registreerumine)

 

Info Tartu linna (endise Tähtvere valla piirkonna) ja Räpina valla ümarlaudade kohta lisame jooksvalt. 

Ootame teid kaasa rääkima TASi uue programmperioodi strateegia koostamisel!

   Send article as PDF   

TASi üldkoosolek ja klubiõhtu 8. juunil kell 15-18 Lange Motokeskuses

Head TASi liikmed!

Ootame teid 8. juunil Tartumaa Arendusseltsi üldkoosolekule Lange Motokeskusesse (Pärnavälja tee 1, Lange). Üldkoosolek toimub kell 15-16.30, koosolekule järgneb liikmete klubiõhtu, mis kestab orienteeruvalt kuni 18.00. 

ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD:

1. Lühike ülevaade TASi tegevusest, eelarve täitmisest
2. Ülevaade uue perioodi strateegia koostamise ajakavast ja tegevustest
3. TASi 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine, revisjonikomisjoni arvamus, audiitori aruanneaudiitori arvamus (eelnõu)
4. 2022. a rakenduskava muutmine (meetme 2.1 muudatus) (meetme 1.3 muudatus) (eelnõu)
5. Tartumaa toidustrateegia kinnitamine (eelnõu)
6. Suurprojektide tutvustamise ja esitamise ajakava
7. Info

Üldkoosolekule järgnev klubiõhtu kestab orienteeruvalt kella 18.00ni:

 • Kastre valla tegemistest räägib vallavanem Priit Lomp
 • SKYCORP OÜ innovaatilisi projekte tutvustab Marek Alliksoo
 • Lange Motokeskuse esindaja tutvustab maja ja pakutavaid mototeenuseid

Ootame teie aktiivset osavõttu! Palun registreeruge SIIN  https://forms.gle/pE45EZGwJbNEp6zBA

   Send article as PDF   

Tartumaa noored võrgustusid Tšehhi, Gruusia ja Pärnumaa noortega

23.–27. mail toimus Tartumaa delegatsiooni õppereis Tšehhi, Loučná nad Desnousse. Delegatsioon koosnes Tartumaa piirkonna 8 noorest ja Tartumaa Arendusseltsi 2 esindajast. Õppereisi eesmärgiks oli võimaldada noortel vahetada mõtteid oma eakaaslastega erinevatest Euroopa riikidest, lahendada küsimusi seoses noorte aktiiviga maapiirkondades ja õppida koostööd. Antud visiit oli organiseeritud ERASMUS+ rahvusvahelise noortevõrgustiku projekti raames.

Kohaliku tegevusgrupi MAS Šumperský venkovi poolt koostatud programm võimaldas noortel läbi aktiivsete tegevuste ja intensiivse mõttetöö panna paika põhilised probleemkohad ja ka positiivsed aspektid, mis on seotud maakohtades elavate noorte aktiiviga, noortevolikogude toimimisega ning nende loomisega. Lisaks rühmatöödele ja omavahel võrgustumisele külastati ka sealse regiooni biogaasitehast, klaasi- ja paberimuuseumi ning kohalikke tootjaid. Omakorda tegi noortele ettekande ka sealse piirkonna ettevõtja, kes julgustas noori olema oma kodukohtades ettevõtlikud ning näitas, et professionaalse edu tagamiseks pole vaja kolida suurlinnadesse. 

Järgmine kohtumine lepiti kokku Gruusias, 5.–9. septembril 2022, et tutvuda sealsete olude ja võimalustega ning jätkata koostööd. Tegutseme ikka aktiivsema noorte osaluse nimel!

Lisaks Tartu ja Pärnu (Pärnu Lahe Partnerluskogu) piirkonnale Eestist osalevad projektis partnerid Tšehhist ja Gruusiast. 

 

Lisainfo:

Kairi Kell

kairi.kell@mail.ee

55687026

 

 

 

 

 

   Send article as PDF   

Projektitoetused

      2022. a taotlusvormid ja taotlemisinfo

 

           Tartumaa Noortekogu kodulehele

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                        👇

                ASTU TAS-i LIIKMEKS

                                        👆

 

 • Tegevuskalender

  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  1
  2
  3
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  14
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  04 Aug
  04/08/2022    
  08:30 - 06:00
  Tartumaa toiduvõrgustiku õppereis Valgamaale  8.30 väljasõit Tartust Lõunakeskuse parklast  10.00 Tsirgumäe Toidusalu külastus 12.00 Lõunasöök Puusepa Pizzas Taheval 14.00 Kalde talu külastus  16.00 Kopra Karjamõis OÜ Mahetalu kus [...]
  12 Aug
  12/08/2022    
  06:00 - 09:00
  15 Aug
  15/08/2022    
  02:00 - 04:30
  Lisainfo ja registreerumine
  16 Aug
  16/08/2022 - 17/08/2022    
  12:00
  Lisainfo ja registreerumine: https://www.maainfo.ee/index.php?id=7708&page=3394& 
  27 Aug
  27/08/2022    
  07:00 - 09:00
  Events on 04/08/2022
  Events on 12/08/2022
  Events on 13/08/2022
  Events on 16/08/2022
  16 Aug
  16 Aug 22
  Events on 17/08/2022
  16 Aug
  16 Aug 22
  Events on 27/08/2022