TASi suveseminar Elva piirkonnas ja Võrtsjärvel

Sellel suvel täitub TASil juba 12. tegutsemisaasta ja sel puhul korraldab TAS suveseminari, mis toimub 27. juulil Elva piirkonnas ning Võrtsjärve NG kollase akna juures.

Suveseminarile on oodatud kõik TASi liikmed ja koostööpartnerid, et veeta mõnus päev üheskoos, saada osa põnevatest ettekannetest ning nautida Võrtsjärve ümbruse kaunist loodust läbi NG kollase akna.

Ootame teid TASi suveseminarist osa võtma!

Oma osalemisest andke meile palun teada 19. juuliks SIIN.

 

Suveseminari ettekanded:

Ettekanne Elva valla teemadel (Mikk Järv)

TASi liikme Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA tutvustus (Triinu Pertels)

Tartumaa Arendusseltsi ülevaade strateegia täitmisest ja arendustegevustest (Kristiina Tammets)

Strateegia meetmete täitmise joonis

 

Programm

Galerii

 

   Send article as PDF   

TAS võtab vastu sügisesse taotlusvooru projektitaotlusi 27.08-10.09.2018

Tartumaa Arendusseltsi 2018. a teine taotlusvoor on avatud perioodil 27.08-10.09.2018.

Taotlusi saavad esitada TASi piirkonnas tegutsevad kolmanda sektori organisatsioonid, mikroettevõtted ja kohalikud omavalitsused (TASi projektitoetuste taotlemiseks abikõlbliku tegevuspiirkonna moodustavad järgmised omavalitsusüksused või nende osad: Elva valla endiste Konguta ja Puhja valdade territooriumid, Kambja vald, Kastre vald, Luunja vald, Nõo vald, Peipsiääre valla endiste Alatskivi, Vara, Peipsiääre valdade ja Kallaste linna territooriumid, Räpina valla endise Meeksi valla territoorium, Tartu valla endiste Laeva, Tartu ja Piirissaare valdade territooriumid ja Tartu linna endise Tähtvere valla territoorium) ning Maaeluministeeriumi haldusalasse kuuluvad TASi piirkonnas paiknevad muuseumid.

 

Projektitaotlusi rahastatakse järgmiste strateegiliste valdkondade ja meetmete kaudu:

1. Kohalikul eripäral ja ressursil baseeruva ettevõtluse arendamine

Meede 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine

Meede 1.2. Turismiettevõtluse arendamine

 

2. Kogukondade võimekuse arendamine

Meede 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine

Meede 2.2. Noorte aktiviseerimine

 

3. Koostöövõrgustike arendamine

Meede 3.1. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine

Meede 3.2. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine

 

 

Tutvu TASi meetmete ja taotluse esitamise juhendmaterjalidega.

 

   Send article as PDF   

TAS esitas hindamiskomisjoni ettepaneku PRIAsse

TASi juhatus kinnitas 11. juunil toimunud koosolekul TASi hindamiskomisjoni ettepaneku perioodil 26.03-10.04.2018 toimunud taotlusvooru projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise ja projektitaotluste rahastamise suuruse kohta.

25.06.2018 edastas TAS kõik 26.03-10.04.2018 taotlusvooru esitatud projektitaotlused PRIAle.

Vastavalt Leader-määrusele võib projekti elluviimist alustada kõige varem järgmisest päevast alates, kui tegevusgrupp edastab PRIAle projektitaotlused, seega on TASi 26.03-10.04.2018 taotlusvooru hindamiskomisjoni ettepaneku kohaselt rahastamisele kuuluvate projektitaotluste puhul abikõlblikkuse alguseks 26.06.2018.

PRIA kontrollib järgnevalt nende projektitaotluste nõuetele vastavust, mis kuuluvad paremusjärjestuse kohaselt projektitoetusteks ettenähtud eelarveliste vahendite piires täielikule või osalisele rahuldamisele. PRIA lähtub kohaliku tegevusgrupi paremusjärjestuse ettepanekust ega kaldu sellest üldjuhul kõrvale.

PRIA teeb projektitaotluste kohta rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused 60 tööpäeva jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku. Vajaduse korral võib PRIA otsuse tegemise tähtaega pikendada kuni 90 tööpäevani. Otsused taotlejatele edastab samuti PRIA.

 

TASi hindamiskomisjoni ettepanek

 

   Send article as PDF   

LINC 2018 konverents Soomes

TASi juhatuse ja tegevmeeskonna esindajad osalesid 11.-15. juunil Soomes Rauma´s toimunud LINC 2018 konverentsil.

LINC on rahvusvaheline koostöökonverents, mille põhieesmärk on edendada võrgustumist ja kogemuste vahetamist Euroopa LEADER-piirkondade vahel. Konverentsi töö vormideks on  seminarid ja rühmatööd, sportlikud võistlused ning õppereisid piirkonna projektidele.

TASi esindajad osalesid konverentsi õppereisil (teemad: kohalik areng, turism, rahvusvaheline koostöö), külastasid piirkonna projekte ning tõid rahvusvaheliste meeskondadega LINCi spordivõistlustelt koju medali. LINC konverentsil oli samuti hea võimalus kohtuda partneritega, et arutada koostööprojekte ja -ideid ning tutvustada Euroopa LEADER-tegevusgruppidele TASi rahvusvaheliste koostööprojektide mõtteid.

 

LINC konverents toimus juba 9. korda ning konverentsil olid esindatud 17 riiki üle 300 osalejaga. Ürituse korraldamisse olid kaasatud 7 Edela-Soome LEADER-tegevusgruppi, kokku on Soomes tegevusgruppe 55.

 

 

Programm

LINC 2018 koduleht

 

2019. aastal toimub LINC konverentsi juba 10. korda. Juubeliaasta konverents viiakse läbi 10.-13. septembril Eestis Pärnus.

 

   Send article as PDF   

Eesti kogemus ergutab maaelu arendamist Moldovas

Juunikuus tõmmatakse joon alla Eesti-Moldova koostööprojektile, mille raames keskenduti kogukondlike maaelu arendamise võimaluste tutvustamisele Moldovas. Projektipartnerite koostöö tulemusena loodi Moldovas eeldused selleks, et ka seal nii Eestis kui mujal Euroopas maaelu arendamiseks kasutatav LEADER-lähenemist rakendada. Pea kaks aastat kestnud projekti tulemusena teatakse Moldovas LEADER-lähenemisest senisest rohkem ning moodustatud on kaks LEADER-tegevusgruppi, kes on valmis avaliku võimu, era- ja kolmanda sektori toel Moldova maaelu arendama. Eestipoolseteks projektipartneriteks olid siinsed LEADER-tegevusgrupid Tartumaa Arendusselts ja Pärnu Lahe Partnerluskogu, ligi 50 000 eurose projekti elluviimist rahastas Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Projektitegevustega alustati 2016. aastal ning juba plaanide seadmise etapis kujundati tihedad ja tõhusad koostöösuhted Moldova partneriga – Instituut “IDIS Viitorul” on iseseisev ja tunnustatud Moldova mõttekoda, mis uurib ja arendab sealse ühiskonna jaoks olulisi poliitikavaldkondi. Projekti esimeses faasis keskendutigi koos Moldova partneriga sellele, et nii riikliku kui regionaalse tasandi otsustajatele ja huvilistele LEADER-iga seotud võimalusi tutvustada. Selleks puhuks korraldati Chisinaus kõrgetasemeline infoseminar ning võõrustati Eestis valdkonnast huvitatud piirkondade esindajaid. Mõlemal juhul oli selge, et Moldovas on teema vastu suur huvi ning seda kinnitas ka piirkondade huvi osutuda valituks projekti pilootaladeks. Valikuprotsessi tulemusena keskenduti projekti teises faasis Ungheni piirkonnale Põhja-Moldovas Rumeenia piiri läheduses ning Stefan Voda regioonile Lõuna-Moldovas Odessa lähistel. Projektiekspertide toel moodustati neis paikades kohaliku arengu aktiivrühmad – LEADER-tegevusgrupid ja koostati kohaliku arengu strateegiad. Niisuguste strateegiate olemasolu on üheks LEADER-lähenemise ellu rakendamise eelduseks ning nende valmimine annab värskelt asutatud Moldova LEADER-gruppidele võimaluse asuda otsima edasisi rahastusvõimalusi strateegiate elluviimiseks ning teha koostööd teiste samalaadsete tegevusgruppidega Euroopa Liidus. 

Projekti lõppjärgus said Moldova partnerid osaleda mitmel EL maaelu arengu tulevikule keskenduval üritusel ning tutvustada oma edusamme ja väljakutseid laiemale ringile maaelu arenguga seotud institutsioonidele. Maikuus külastasid partnerid Tallinna ning osalesid Maaeluministeeriumis LEADER-tulevikule keskenduval rahvusvahelisel konverentsil, ühtlasi arutati Eesti-Moldova maaelu arendamise teemalisi koostöövõimalusi ka Keskkonnaministeeriumis ja Eesti Idapartnerluse Keskuses.  Juuni alguses osalesid projektimeeskonna liikmed EL Bulgaaria eesistumise raames läbiviidud LEADER-konverentsil ja tutvustasid projekti tulemusi. Projekti ekspert, endine Moldova suursaadik Eestis Victor Guzun kinnitas, et huvi koostöö vastu Moldova tegevusgruppidega oli suur. Ühtlasi oli konverents hea võimalus selleks, et juhtida EL otsustajate tähelepanu jätkuvale vajadusele toetada Moldova ja teiste idapartnerlusriikide maaelu arengut.

Projekti “Kogukonna juhitud kohaliku arengu põhimõtete tutvustamine ja rakendamine Moldovas” lõppemisega partnerite koostöö Moldova maaelu arendamisel ei lõpe  – tänavu septembris alustavad samad partnerid jätkuprojektiga  „Moldova maapiirkondade arendamine kasutades LEADER/CLLD-lähenemist" – ka seda rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest, uue projekti eelarve on ligikaudu 200 000 eurot. Selle käigus saavad Moldova vastasutatud tegevusgrupid proovida oma piirkondades taotlusvooru läbiviimist – erilist tähelepanu pööratakse seejuures naiste ja noorte ettevõtlusalgatuste toetamisele. Lisaks on kavas tegevusgruppide vahelise koostöö edendamine, tegevusgruppide koolitamine ja jätkuv LEADER-põhimõtete tutvustamine Moldovas.

 

Lisainfo ja kontakt:

Kadri Tillemann

Koostööprojekti juhtivekspert

Kadri.tillemann@vesterra.ee

 

Projekti rahastas Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

 

   Send article as PDF   

Peipsi Järvefestival 2018

III Peipsi järvefestival on 30. juuni – 07. juuli mööda Peipsi sadamaid järve põhjaotsast lõunasse kulgev kultuuriüritus, mis näitab nii kohalikele kui piirkonna külalistele Peipsi järve tavapärasest märksa põnevamal moel.

LODI JÕMMU sõidab koos vabatahtliku saatelaevastikuga Vasknarvast Värskani, peatudes iga päev uues sadamas. 8 päeva jooksul viiakse läbi erinevaid Peipsi järve kultuuripärandit ja loodust ning Eesti pärimusmuusikat tutvustavaid õpitubasid, laevasõite ja kontserte.

Peipsi järvefestivali toitlustajateks on Peipsi piirkonna kohalikud ettevõtjad ja rahvas. Pakutakse kohalikust toorainest valmistatud roogasid, ampse ning napse. Tule naudi Peipsi järve ilu, kohalikke maitseid, õpitubasid ja head muusikat!

Lisainfo http://www.peipsifestival.ee/

Peipsi Järvefestival 2018

   Send article as PDF   

Kokkuvõte TASi liikmete koolitusreisist Prantsusmaal, Côtes d’Armor’i piirkonnas

Tartumaa Arendusselts korraldas oma liikmetele koolitusreisi Prantsusmaale, Côtes d'Armor'i piirkonda, mis toimus 21. – 25. mail 2018. Reisi eesmärgiks oli tutvuda sealse maapiirkonna võrgustike, uuenduslike lahenduste ja väikeettevõtlusega. Fookuses oli eelkõige kohaliku ressursi kasutus (sh toit, puit) ja kogukonna kaasamine piirkonna arendamisse. Kuna käesolev LEADER-periood soosib veelgi enam ka rahvusvahelist koostööd, siis oli külaskäik ka heaks võimaluseks uute kontaktide loomisel külastatava piirkonna ettevõtete ja organisatsioonidega. 

Külastatud kohtade lühikokkuvõtted

Euroopa Kulutuurikeskus – Europ'Armor’i külastus http://cotesdarmor.fr/citoyennete/leurope/europarmor.html

Loodud keskus euroopaliste väärtuste tutvustamiseks ja noorte kaasamiseks erinevate Euroopa Liidu projektide toel. Piirkonnas on probleemiks, et noored ei ole piisavalt avatud, ei suhtle teistest piirkondadest ja riikidest pärit noortega. Seda püütakse muuta, kuna usutakse, et just piirideülene suhtlus toob uuendused piirkonda ja toetab arengut. Keskus toimib ka kui Euroopa kultuuri- ja turismikeskus kohalikul tasandil. Viiakse ellu ka erinevaid Euroopa Sotsiaalfondi projekte. Hetkel on käivitumas projekt  – 15 000 tasuta piletit noortele reisimiseks Euroopas, selle projektiga peaks olema ühinenud ka Eesti.

Puiduvõrgustik – organisatsiooni SCIC Energies Renouvelables külastus (taastuvenergia kasutamine puidutööstuses, lisaks tegevused kogukonnale) http://www.scic-energiesrenouvelables.fr/

Võrgustik erinevate osapoolte kokkutoomiseks – talunikud, omavalitsused, erametsaomanikud. Pakutakse tervikteenust – olukorra kaardistamine, puude lõikamine, puude istutamine. 106 osalejat võrgustikus, kohalikul huvil põhinev. Eesmärk kasutada ressursse võimalikult efektiivselt. Puud lähevad peamiselt kütteks (kõik avalikud hooned köetakse selle puiduga), kuid tulevikus tahetakse hakata rohkem väärindamisega tegelema ja teha koostööd ka mööblitööstustega. Hetkel hooldatakse puistuid kokku ca 7000 m2-l.

Graniidikaevanduse keskus

Kogukonna ajaloolise mälu taastamine, kaevanduste traditsioonide ja töö tutvustamine, erinevate põlvkondade-vahelise sideme tugevdamine. Loodud ekspositsioon, välja antud trükimaterjalid piirkonna ajaloo- ja tööstuspärandi kohta. Toimuvad kogukonna töötoad, kus tutvustatakse ja praktiseeritakse vanu töövõtteid ja mõtestatakse piirkonna ajalugu. See projekt töötab ka turismiatraktsioonina piirkonna tutvustamisel. Kaubamärk – “Granite of Brittany”. Kõik piirkonna majad olid sellest graniidist tehtud. Vanimas kaevanduses arendatakse muuseumi.

Ökoloogiline aed, teemapark – Tregor’i ökokeskuse külastus, kaasrahastatud LEADERist http://www.ecocentre-tregor.fr/

Tegemist on loodusharidusliku teemapargiga ca 3 hektaril. On mõeldud säästliku ja looduslähedase eluviisi propageerimiseks. Park koosneb temaatilistest osadest: ökoloogiline aed, taastuv energeetika õpiekspositsioon, loodus ja loomad, puutöökoda, ajalooline talu ökoloogilise köögiga. Ise ütlevad, et tegemist on tõelise leiutamise pargiga, koguaeg tehakse ja katsetatakse uusi asju. Õpitoad koolidele, kogukonnale. Saviahju meisterdamise õpituba. Hinnad 200-500 EUR koolide grupid, iga päev 1-2 gruppi. Tavapärane õpitoa maksumus ühele täiskasvanule 60-80 EURi, ahju meisterdamise õpituba oli 3-päevane ja maksis osalejale 300 EURi. Aastas ca 6000 külastajat. Pargi rajamise investeering kokku ca 250 000 EURi. Võrgustike ja vabatahtlike panus on väga oluline, igapäevaselt on kaasatud 20 vabatahtlikku, sageli panustavad ca 100 inimest kogukonnast. Pargi slogan – “Less is more!”. Võimalik on omada paremat elukvaliteeti vähemate ressurssidega.

Kunstikeskus – Logellou kultuurikeskuse külastus (kultuuriprojekt kunstnikele, rahastatud LEADERi kaasabil) https://www.logellou.com/

Vana kino on renoveeritud piirkonna kunstiresidentuuriks, kus kunsti- ja muusikainimestel on võimalik loometegevust viljeleda, samuti majutuda. Huvitav oli, et maaküte oli paigaldatud seinte sisse ja toimis ka isolatsioonimaterjalina ruumides. Erinevat tüüpi loomeinimeste (kunstnikud, muusikud, näitlejad) kokkutoomine rikastab neid vastastikku. Tööle on võetud inimene, kes tegeleb võrgustiku arendamisega ja loob ka seoseid kohaliku kogukonnaga (koolid, haiglad jms), organiseerib üritusi. Erinevate osapoolte rahastamisel renoveeritud maja, kõige suurem toetus tuli Saint Gobain ettevõttelt. Aega võttis 10 aastat, et renoveerimine lõpule viia.

Turismi- ja kalasadam – Saint Quay Portrieux’i sadama külastus

Algselt erasektori valduses olnud sadam on nüüd taas kohaliku omavalitsuse hallata. See andis võimaluse sadama laiendamiseks ja stabiilsete ca 30% madalamate rendihindade kujundamiseks ning sadama täituvuse parandamiseks. Kombinatsioon turismi- ja kalasadamast. Suur sadama ehitus ja renoveerimine viidi läbi 1988-1990, varasemalt oli ruumi 20 paadile, peale renoveerimist 1000 paadile. Veetaseme kõikumine on 12 meetrit ja seetõttu on sadamakonstruktsioonid mobiilsed ja neid saab vastavalt vajadusele ümber paigutada ja pikemaks, lühemaks teha. Sadam opereerib ka igahommikust kalaoksjonit. Kammkarpe püütakse selles piirkonnas, luba püüda 2 päeva nädalas 45 minutit, kontrollitakse lennukitelt. Igal aastal korraldatakse ka sadamafestivali, mis toob kokku ca 70 000 külastajat.

Kohalik võitootmine – «Le Vieux-Bourg» külastus http://www.le-vieux-bourg.com/

Väiketootmine, kus tootearendus on ettevõtte igapäevase töökorralduse osa. Toodab ca 2 tonni nädalas kõrgekvaliteedilist võid, mille omapäraks on kõrge kvaliteediga koor kohalikelt talunikelt, mida tootmisprotsessis 2 korda vahustatakse. See teeb või eriliselt kreemiseks. Pakutakse ka erinevaid maitsevõisid – pipravõi, šampinjonivõi, suitsune või, merevetikavõi, kohvivõi, jne. Peaaegu kogu toodang müüakse ära Brittania regioonis. Ettevõtja suhtleb ise otse talunikega (ca 40 tootajat), kellelt ta koort ostab ja ka restoranidega, kauplustega, kuhu ta tooted müüki viib. Ettevõtte töötajad ei ole spetsialiseerunud ühele töölõigule vaid kõik teevad kõike, see hoiab inimesed motiveerituna ja nad omavad ülevaadet kogu tootmis- ja turustuahelast. Ettevõte plaanib küsida ka LEADER toetust uue tootmishoone rajamiseks. Kuigi tähtis on kvaliteet mitte mahud ja nagu omanik ise ütles, siis mahtu nad väga palju kasvatada ei plaani. “Less is more!”

Keskaegne linn Moncontour – üks ilusamaid Prantsusmaa keskaegseid linnu www.tourisme-moncontour.com

Keskaegne linnake, kus elab 840 inimest. Linnas on ka vanurite kodu, kus on 350 vanurit ja 250 töökohta. Ajalooliselt on linnake olnud rikkaliku kultuuritaustaga, kus on olnud ka palju erinevaid käsitöölisi ja väiketööstusi (laevapurjete tehas, sõdurivormide õmblemise tehas, jne). See on loonud hea infrastruktuuri. Tänasel päeval aga keskendutakse turismile ja uutele tehnoloogiatele. Toimuvad erinevad üritused – keskajafestival, jalgrattaralli üles mäkke ja treppidest alla, teatrifestival, kontserdid, jne). Peaaegu iga kuu toimub mõni suurem sündmus, mille korraldamisesse järjest enam kaasatakse kogukonda ja ka vanurite kodu. Suurematel üritustel on 15 000- 18 000 külastajat.

Põllumajandusfarm

Farm 130 hektaril, millest 20 hektaril kasvatatakse seemnekartulit (eksport Aafrika, söögikartul – Poola, Hispaania, Prantsuse turul), ülejäänud maa on söögikartuli, teravilja, maisi ja loomakasvatuse all. Loomadest on 80 lehma, 19 000 kana, 780 siga. Piim müüakse kooperatiivi. Farmis töötab 4 täiskohaga inimest ja võetakse hooajalisi töötajaid. See jättis meile sügava mulje, et kuidas ikkagi nii vähese tööjõuga toime tullakse.

Programm

Kokkuvõte

Galerii

   Send article as PDF   

Koolitusprogramm “Innovatsiooni otsingul”

Uuenduslike toodete ja teenuste arendamise koolitusprogramm “Innovatsiooni otsingul”!

Tartumaa Arendusselts kutsub oma piirkonna vabaühendusi, ettevõtjaid ja avaliku sektori esindajaid osalema koolitusprogrammi, kuhu osaleja saab tulla uue või juba olemasoleva toote/teenuse ideega, millega koolitusprogrammi raames töötada ja mida edasi arendada.

Koolitusprogramm hõlmab endas mitmeid koolitusmooduleid, õppereise, programmis osalejate ettevõtmiste külastusi ja mentorlustuge. Kõikides moodulites kaasatakse üks ekspertkoolitaja ja inspireerivateks näideteks praktikud. Koolitusprogrammi juhtivkoolitaja on Harald Lepisk (Victory Trainings OÜ), kes aitab uuenduslikke teenuseid arendada STARTER programmides, ettevõtjate mentorklubides ning Araabia ja Euroopa Innovatsiooniakadeemias.

Programmis läbitavad põhiteemad:

 • innovatsioon eri tasanditel, selle teke ja areng;
 • tootearendus, ärimudelid, disainmõtlemine, klientide ja partnerite kaasamine;
 • kommunikatsioon ja turundus, lugude olulisus;
 • digitaliseerimine tootearenduses ja turunduses.

Täpsema info koolitusprogrammi moodulite kohta leiad siit!

Osalejatel on võimalus osa võtta ka rahvusvahelistest seminaridest (2018 – Tartus, Eestis; 2019 – Extremaduras, Hispaanias; 2020 – Corkis, Iirimaal), kus tegeletakse põhjalikumalt innovatsiooni uurimisega (kuidas seda ellu kutsuda, juhtida ja hinnata).

Antud programm on üks osa rahvusvahelisest koostööprojektist “Searching for Innovation” koostöös Iirimaa ja Hispaania LEADER tegevusgruppidega. Eesti poolelt on projekti kaasatud veel Tartu Ülikooli Ideelabor, Tartumaa Turism, Tartu Teaduspark, Eesti Maaülikool ja Tartu Ärinõuandla.

Kestvus: august 2018 – mai 2020

Metoodika:

 • Koolitusprogrammis kasutatakse läbivalt osalejaid kaasavat lähenemist soodustavaid meetodeid, mis toetavad ideede edasiarendamist, üksteiselt õppimist, võrgustumist ja koostööd (participatory leadership, art of hosting – http://www.artofhosting.org/).
 • Kõikides moodulites kaasatakse üks ekspertkoolitaja ja inspireerivateks näideteks praktikud.
 • Samuti kaasatakse mentorid TASi liikmete, koostööpartnerite ja vajadusel rahvusvaheliste partnerite (Hispaania, Iirimaa) hulgast.

Osalemine:

 • Tartumaalt on programmi oodatud osalema 25 mittetulundus-, avaliku ja erasektori esindajat, kes soovivad ellu kutsuda uudseid lahendusi ning arendada innovaatilisi tooteid ja teenuseid kas eraettevõtluses või kogukonna hüvanguks.
 • Osaleda võib kas individuaalselt või väikese meeskonnaga (max 3 inimest).
 • Osalejatel peab olema idee (uus või juba olemasolev toode/teenus), millega koolitusprogrammi raames töötada ja mida edasi arendada.
 • Temaatilised valdkonnad: piirkonna kui terviku areng, kogukonnateenused, noorte ettevõtlikkuse arendamine, kohalikul ressursil põhinevad tooted/teenused, turismi ja koostöövõrgustike arendamine jmt.
 • Ligi 2-aastase koolitusprogrammi jooksul jõuavad osalejad oma väljatöötatud/arendatud idee rakendamiseni (taotledes selleks vajadusel LEADER toetust) ning planeerivad ka jätkutegevusi.

Osalemistasu:

 • Koolitusprogrammis osalemine on 100 eurot osaleja kohta (katab ka lõunasöögid ja kohvipausid ning Eesti-sisese õppereisi).
 • Rahvusvahelistel seminaridel osalemine Hispaanias ja Iirimaal on lisatasu eest – 250 eurot seminari kohta.

Oma osalemissoovist palume teada anda hiljemalt 26. juuniks, täites ära registreerimisvormi.

Lisainfo: Ederi Ojasoo, +372 56 636 264, ederi@tas.ee

   Send article as PDF   

Projektitoetused

Taotlusvoor on avatud 15.-30. jaanuar 2020

    Taotlusi saab esitada meetmetesse:
 • 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine
 • 1.2. Turismiettevõtluse arendamine  
 • 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine
 • 2.2. Noorte aktiviseerimine

NB! Taotlus tuleb esitada kahes keskkonnas: 

TASi e-keskkond

PRIA e-keskkond     

Noorte väikeprojektide uued taotlusvoorud avanevad 2020.

 

 

                                                                          

 

 • Tegevuskalender

  << Nov 2019 >>
  ETKNRLP
  28 29 30 31 1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 1
 • mWeb