Tartumaa Arendusseltsi juhatus valis uued juhid

15. veebruaril kogunes esmakordselt Tartumaa Arendusseltsi (TAS) uus juhatus, et panna paika edasised tegevusplaanid ja kinnitada LEADER-meetme projektitoetuse taotlemise tingimused.

Järgmiseks kolmeks aastaks valiti juhatuse esimeheks Kastre vallavanem Priit Lomp ja aseesimeheks MTÜ Sibulatee eestvedaja Liis Lainemäe.

Tartumaa Arendusseltsi LEADER-meetme kevadine taotlusvoor on avatud 26.03 – 10.04 ja sügisvoor 27.08 – 10.09. Ühtekokku on planeeritud piirkonna mikroettevõtete, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühenduste arendusprojekte rahastada sel aastal 1.3 miljoni euro ulatuses.


TAS-i uus juhatus esimesel koosolekul.

Lisaks rahastamistaotluste menetlemisele on kavas jätkata koostööprojektidega innovatsiooni teemal, noorte omaalgatuse toetamisel, National Geographicu kollaste akende võrgustiku arendamisel ning samuti panustada Lõuna-Eesti toiduvõrgustikku ja Peipsimaa piirkonna ühisturundusse. TAS aitab kaasa ka LEADER põhimõtete tutvustamisel ja rakendamisel Moldovas läbi Välisministeeriumi arengukoostöö programmi.

TASi juhatus arutas koosolekul LEADERi tuleviku teemadel. Aktiivselt on alanud läbirääkimised Euroopa Liidu uue eelarveperioodi osas, kus kohalikud LEADER tegevusgrupid soovivad kohalikule tasandile senisest suuremat otsustusõigust Euroopa Struktuurifondide investeeringute osas. See tähendaks, et lisaks Euroopa Põllumajandus- ja Kalandusfondile otsustataks kohalikul tasandil ka Euroopa Regionaalarengu- ja Sotsiaalfondi vahendite üle. Selline nö multifondide kasutamisel põhinev lähenemine aitab luua suuremat sidusust erinevate valdkondade ning maapiirkondade ja linnade vahel. Samuti otsida komplekselt lahendusi kitsaskohtadele, lähtudes kohalikest oludest.

LEADER on Euroopa Liidu algatus, mille eesmärk on tuua otsustustasand kohalikule elanikule lähemale ning arvestada paremini piirkondlike eripäradega. LEADER toimib avaliku, era ja kolmanda sektori partnerluses loodud kohalike tegevusgruppide kaudu, kes viivad ellu piirkonnapõhiseid kohaliku arengu strateegiaid. Eestis tegutseb 26 LEADER tegevusgruppi ja 8 kalanduspiirkonna arendajate kogu, kes katavad 99,9% maapiirkonnast. Maaelu arengukavas aastateks 2014-2020 on LEADER-meetmele nähtud ette 90 miljonit eurot ja kalanduspiirkondadele 26 miljonit eurot. Euroopas on LEADER programmi rakendatud 26 aastat ja Eestis 12 aastat.


Lisainfo:
Priit Lomp
Tartumaa Arendusseltsi juhatuse esimees
Tel. 56 982 166

Kristiina Tammets
Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht
Tel: 53 409 873

   Send article as PDF   

Kutsume märtsikuus infopäevadele valdades

Tulekul on Tartumaa Arendusseltsi projektitoetuste infopäevad

Tartumaa Arendusseltsil (TAS) on aastal 2018 projektitaotluste vastuvõtmiseks kaks taotlusvooru.
Need on 26.03-10.04 ja 27.08-10.09.

Strateegia ja taotlemistingimuste tutvustamiseks toimuvad märtsikuus infopäevad TASi piirkonna omavalitsustes:

05. märtsil kell 16-18 Luunja vallamajas (Puiestee 14 Luunja alevik) Luunja valla infopäev 
06. märtsil kell 16-18 Ülenurme Pere- ja noortekeskuses (Pargi 7 Ülenurme alevik) Kambja valla infopäev
12. märtsil kell 15-17 Elva Kultuurikeskuses (Kesk 30 Elva) Elva valla infopäev
13. märtsil kell 16-18 Nõo vallamajas (Voika 23 Nõo alevik) Nõo valla infopäev
20. märtsil kell 15-17 Rahinge külamaja (Ilmatsalu tee 80 Rahinge küla) Tartu linna endise Tähtvere valla infopäev
21. märtsil kell 13-15 Alatskivil vallamaja saalis (Tartu mnt 1 Alatskivi alevik) Peipsiääre valla infopäev
26. märtsil kell 16-18 Kõrvekülas vallamaja saalis (Haava tn 6 Kõrveküla alevik) Tartu valla infopäev
27. märtsil kell 16-18 Melliste Algkooli saalis (Aabitsa tee 1 Melliste) Kastre valla infopäev

Infopäevade raames soovime:
• jagada infot TASi strateegia ja projektitoetuse taotlemise võimaluste kohta Leader-meetmest,
• tutvustada TASi arendustegevusi,
• arutleda ja kaardistada piirkonna arenguvajadusi,
• nõustada juba konkreetse ideega projektitaotlejaid.

Infopäevale on oodatud ettevõtjate, MTÜde eestvedajad, vallavalitsuste ja arendusorganisatsioonide töötajad ning teised piirkonna arengust huvitatud inimesed.

TASi piirkonna arengustrateegia keskendub ettevõtlusele, kogukondadele ja koostöövõrgustikele.
Erinevate meetmete kaudu toetame väiketootmist, turismiettevõtlust, kohalike traditsioonide hoidmiseks ja arendamiseks pakutavaid teenuseid ja investeeringuobjekte, noorte ettevõtlikkust ning piirkondlikke, regionaalseid ja rahvusvahelisi koostöövõrgustikke.

TASi strateegia ja meetmetega saab tutvuda TASi kodulehel www.tas.ee  TAOTLEJALE osa all.


Lisainfo: Heili Petkin, 53579985, heili@tas.ee 

 

 

   Send article as PDF   

Peipsimaa jagas turismimessidel põnevaid elamusi ja maitseid

Nagu traditsiooniks on muutunud, toimusid ka sellel aastal mitmed turismimessid meie naaberriikides. Iga-aastaselt on Peipsimaa Turism koos paljude teiste organisatsioonide ning ettevõtjatega osa võtnud kolmest turismimessist. Sellel aastal otsustati esmakordselt osa võtta Leedu messist, mis kannab nime Adventure. Osavõtt Leedu messil oli paljudele esmakordne, mis hoidis elevil kõiki, kes sellest messist osa võtsid. Peipsimaa Turism osales messidel koos Lõuna-Eesti maakondadega ning tutvustas Peipsimaal toimuvat. Adventure messil esindasid Peipsimaad: Peipsimaa Turism, Räpina Loomemaja, Piiriveere Liider, Sibulatee ning Iisaku muuseumi esindajad. Messidel oli võimalik maitsta erinevaid Peipsimaa hõrgutisi ning panna enda teadmisi proovile Peipsi Järvefestivali mängus.

Adventure 2018 toimus 26.-28. jaanuaril Vilniuses, kus Peipsimaa esindajad tutvustasid Peipsimaa turismivõimalusi ning sihtpunkte suheldes personaalselt külastajatega, jagades oma isiklike kogemusi ning elamusi.
Külastajatele olid degusteerimiseks ka Biltongi vinnutatud liha, Räpina veinid ning Alatskivi mõisa maitsed ja veinid. Leedu messi külastajad olid küll Eestis käinud, kuid põhiliselt kas Tallinnas või saartel. Peipsimaa on nende jaoks uus ja põnev koht, mida külastada.

Balttour 2018 toimus 02.-04. veebruaril Riias, kus tutvustati Peipsimaad läbi Peipsimaa maitsete. Messil sai proovida Alatskivi mõisa veine, Peipsi kurki, Alatskivi lossi sibulapirukaid, sibulamoosi ja õlut, vanausuliste keedetud suhkrut, Räpina veini ja õlut, Biltongi vinnutatud liha ning OÜ Latika kalatooteid. Läti külastajad on juba väga teadlikud ja tunnevad hästi Peipsimaa piirkonda. Palju küsiti, et mida uut meil on pakkuda ja millega üllatame. Tutvustasime Peipsimaa üritusi ja uusi põnevaid tegevusi, millega oma Läti külastajaid kostitada.


Peipsimaa tutvustajad messidel. Foto: Peipsimaa Turism

Tourest 2018 toimus 09.-11. veebruaril Tallinnas, kus Peipsimaa tutvustas oma piirkonda läbi maitsete ning Peipsi Järvefestivali mängu. Külastajad said Peipsi Järvefestivali sadamate juurde paigutada piirkonnale iseloomulikke magneteid ning tutvuda kogu Peipsi-äärse piirkonnaga. Õigesti paigutatud magnetite eest jagati ka erinevaid Peipsimaa tooteid ning Peipsi toidu retseptidega seinakalendreid.
Maitseelamusi pakkusid Räpina Loomemaja, Kapteni Kelder, Alatskivi mõisa maitsed ning Alatskivi lossi restoran.

Peipsimaa Turismi juhataja Kadi Ploom sõnab: „Tänavused messid olid minu meelest edukamad, kui varasemalt. Nii Eestis kui naaberriikides teatakse ja tuntakse juba Peipsimaad ja huvi piirkonna vastu on väga suur. Tänavu oli väga suur ka reisikorraldajate huvi, kellega sai paika pandud juba konkreetseid kuupäevi ja marsruute Peipsimaa külastamiseks. Kui 2017 aastal oli külastajate arv tõusnud, siis prognoosime, et tuleva aasta külastajate numbrid on veel suuremad ja saab püstitatud uus rekord.“

 

Lisainfo:
Kadi Ploom
MTÜ Peipsimaa Turism juhataja
Tel: 56964686

 

   Send article as PDF   

Projektitoetused

Taotlusvoor on avatud 15.-30. jaanuar 2020

    Taotlusi saab esitada meetmetesse:
 • 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine
 • 1.2. Turismiettevõtluse arendamine  
 • 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine
 • 2.2. Noorte aktiviseerimine

NB! Taotlus tuleb esitada kahes keskkonnas: 

TASi e-keskkond

PRIA e-keskkond     

Noorte väikeprojektide uued taotlusvoorud avanevad 2020.

 

 

                                                                          

 

 • Tegevuskalender

  << Nov 2019 >>
  ETKNRLP
  28 29 30 31 1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 1
 • mWeb