TAS-i kevadine taotlusvoor on lõppenud

Taotlusvoor oli avatud 26.03-10.04 ja taotlusi sai esitada kõigile kuuele TAS-i toetusmeetmele.

Taotlusvooru laekus kokku 54 tähtaegselt esitatud projektitaotlust.

Meetmete osas esitati taotlusi:
1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine – 13 taotlust, kogusummas 315 741 €
1.2. Turismiettevõtluse arendamine – 16 taotlust, kogusummas 605 545 €
2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine – 15 taotlust, kogusummas 406 705 €
2.2. Noorte aktiviseerimine – 6 taotlust, kogusummas 53 407 €
3.1. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine – 3 taotlust, kogusummas 116 796 €
3.2. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine – 1 taotlus, summas 25 000 €

Laekunud projektitaotlustele teeb TAS tehnilise kontrolli ja esmase menetluse, misjärel lähevad nõuetekohaselt esitatud projektid hindamisele ja paremusjärjestus koos eelarvega kinnitamisele. TAS-i poolseks projektide menetluseks oleme kavandanud kuni kaks kuud.

Kohalik tegevusgrupp kontrollib toetuse taotleja, projektitaotluse ja toetatava tegevuse vastavust strateegias ja rakenduskavas ning strateegia meetmes esitatud nõuetele. Kui koos projektitaotlusega ei ole esitatud kõiki nõutavaid dokumente või kui esitatud dokumendis puuduvad projektitaotluse hindamiseks vajalikud andmed, nõuab kohalik tegevusgrupp enne hindamist projektitoetuse taotlejalt vajalike andmete ja dokumentide esitamist antud tähtaja jooksul.

PRIA saadab taotlejatele projektitoetuse taotluse kinnitamise või kinnitamata jätmise otsuse 60 tööpäeva (vajaduse korral kuni 90 tööpäeva) jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitab PRIA-le hindamise tulemused.

Kavandatavate projektide elluviimise juures tuleb arvestada, et toetuse taotleja ei või toetatava tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist alustada varem ja tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui kohaliku tegevusgrupi poolt projektitaotluse PRIA e-teenuse keskkonnas kinnitamise päevale järgneval päeval. 

 
 

Projektitoetused

TAS-i 2018 aasta taotlusvoorud on avatud
26. märts -10. aprill ja 27. august -10. september

TAS-i meetmed ja taotluse esitamise juhendmaterjal

TASi e-keskkond

PRIA e-keskkond

NB! 2018. a. taotlusvoorudes tuleb projektitaotlus esitada paralleelselt e-PRIA ja TAS-i e-keskkonnas.

 

 • Tegevuskalender

  << Dets 2018 >>
  MTWTFSS
  26 27 28 29 30 1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31 1 2 3 4 5 6
 • mWeb