TAS-i 2018.a teine taotlusvoor on lõppenud

Sügisene taotlusvoor oli avatud 27.08-10.09 ja taotlusi sai esitada kõigile kuuele TAS-i toetusmeetmele.

Taotlusvooru laekus kokku 45 tähtaegselt esitatud projektitaotlust.

 

Meetmete osas esitati taotlusi:

1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine – 12 taotlust, kogusummas 373 315 €

1.2. Turismiettevõtluse arendamine – 12 taotlust, kogusummas 401 768 €

2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine – 12 taotlust, kogusummas 293 889 €

2.2. Noorte aktiviseerimine – 4 taotlust, kogusummas 41 499 €

3.1. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine – 3 taotlust, kogusummas 51 351 €

3.2. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine – 2 taotlus, kogusummas 45 485 €

 

Laekunud projektitaotlustele teeb TAS tehnilise kontrolli ja esmase menetluse, misjärel lähevad nõuetekohaselt esitatud projektid hindamisele ja paremusjärjestus koos eelarvega kinnitamisele. TAS-i poolseks projektide menetluseks oleme kavandanud kuni kaks kuud.

Kohalik tegevusgrupp kontrollib toetuse taotleja, projektitaotluse ja toetatava tegevuse vastavust strateegias ja rakenduskavas ning strateegia meetmes esitatud nõuetele. Kui koos projektitaotlusega ei ole esitatud kõiki nõutavaid dokumente või kui esitatud dokumendis puuduvad projektitaotluse hindamiseks vajalikud andmed, nõuab kohalik tegevusgrupp enne hindamist projektitoetuse taotlejalt vajalike andmete ja dokumentide esitamist antud tähtaja jooksul.

PRIA saadab taotlejatele projektitoetuse taotluse kinnitamise või kinnitamata jätmise otsuse 60 tööpäeva (vajaduse korral kuni 90 tööpäeva) jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitab PRIA-le hindamise tulemused.

Kavandatavate projektide elluviimise juures tuleb arvestada, et toetuse taotleja ei või toetatava tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist alustada varem ja tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui kohaliku tegevusgrupi poolt projektitaotluse PRIA e-teenuse keskkonnas kinnitamise päevale järgneval päeval.

Projektitoetused

          2019 aasta I taotlusvoor on avatud


          27. märts - 10. aprill

TASi e-keskkond

PRIA e-keskkond     

                                                                          

 

 • Tegevuskalender

  << Mai 2019 >>
  MTWTFSS
  29 30 1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31 1 2
 • mWeb