Tartumaa Arendusselts otsib oma meeskonda KONSULTANT-PROJEKTIJUHTI

Tartumaa Arendusselts (TAS) on piirkonna ettevõtjaid, mittetulundusühinguid ja omavalitsusi ühendav LEADER tegevusgrupp, mis on loodud maaelu arendamiseks. TASi üheks suuremaks väljundiks on Euroopa Liidu LEADER-programmi elluviimine Tartumaal, samuti piirkondlik ja regionaalne arendustöö.

TAS otsib oma meeskonda KONSULTANT-PROJEKTIJUHTI (asendaja lapsehooldus-puhkuse ajaks), kelle peamisteks tööülesanneteks on: 

 • projektitaotlejate teavitamine ja nõustamine (sh projektide ja taotlemisega seonduvate infopäevade, koolituste, töökoosolekute ja konsultatsioonide korraldamine ning läbiviimine);
 • projektitaotluste menetlemine ja seire korraldamine;
 • hindamiskomisjoni töö korraldamine;
 • töö dokumentatsiooniga ja arhiveerimine;
 • TASi arendusprojektide (sh rahvusvaheliste) kirjutamine, elluviimine ja juhtimine, sh koostöövõrgustike tugevdamine ja arendamine;
 • arendusprojektidega seonduva dokumentatsiooni korrashoid ja arhiveerimine;
 • projektidega seotud aruandlus ja teavitamine;
 • erinevate koolituspäevade, õppereiside, seminaride ja ümarlaudade organiseerimine ja läbiviimine;
 • TASi strateegia rakendamine.

Edukas kandidaat:

 • on kõrgharidusega;
 • on loova mõtlemise ja aktiivse algatusvõimega;
 • on korrektne ja pöörab tähelepanu detailidele, samas suudab seostada erinevaid ideid ja näha tervikut;                                                                                                                                        
 • on süsteemne ja talle meeldib töö dokumentidega;
 • on väga hea suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskusega;
 • on proaktiivne ja hea analüüsioskusega ning võimeline leidma iseseisvalt lahendusi;
 • on hea suhtleja ja hindab meeskonnatööd;
 • oskab hästi inglise keelt ja omab head eesti keele kirjaoskust;
 • soovib anda oma panuse Tartumaa arendamisse.

Kasuks tulevad:

 • kogemused projektide (sh rahvusvaheliste) kirjutamisel ja juhtimisel;
 • kogemused konsultatsioonitöös;
 • teadmised raamatupidamises ja dokumendihalduses;
 • teadmised kohaliku ja regionaalarengu valdkonnas.

Pakutakse:

 • huvitavat ja vaheldusrikast tööd;
 • mitmekülgseid enesearendamisvõimalusi (koolitused, rahvusvaheline koostöö,
  arendustegevus);
 • brutopalka 1285 eurot/kuus.

Tööaeg: täistööaeg

Tööle asumise aeg: juuni 2018

Motivatsioonikirja koos CV-ga palume saata märgusõnaga „konsultant-projektijuht” hiljemalt 2. maiks 2018 e-posti aadressile: triin@tas.ee

LisainfoTriin Lääne, tel 5302 9203

 

Projektitoetused

TAS-i 2018 aasta taotlusvoorud on avatud
26. märts -10. aprill ja 27. august -10. september

TAS-i meetmed ja taotluse esitamise juhendmaterjal

TASi e-keskkond

PRIA e-keskkond

NB! 2018. a. taotlusvoorudes tuleb projektitaotlus esitada paralleelselt e-PRIA ja TAS-i e-keskkonnas.

 

 • Tegevuskalender

  << Jaan 2019 >>
  MTWTFSS
  31 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31 1 2 3
 • mWeb