Taotlejale

Tartumaa Arendusseltsi (TASi) uue perioodi esimene taotlusvoor on avatud perioodil 22.08-22.09.2016. Projektitaotluste hindamise tähtaeg: 22.11.2016.

Projektitaotluse esitamine

TASi juhatus kinnitas taotlusvooru eelarve kogumahuga 480 000 eurot, mis jaguneb meetmete vahel järgmiselt:

1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine 120 000 eurot;

1.2. Turismiettevõtluse arendamine 120 000 eurot;

2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine 100 800 eurot;

2.2. Noorte aktiviseerimine 43 200 eurot;

3.1. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine 48 000 eurot;

3.2. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine 48 000 eurot.

 

Leader-programm on üks edukamaid Euroopa Komisjoni algatusi, mis edendab elu maapiirkonnas.  Eestisse jõudis Leader-programm pärast Euroopa Liiduga ühinemist ning hetkel tegutseb Eestis kokku 26 kohalikku tegevusgruppi – Tartumaa Arendusselts on üks neist.

Tartumaa Arendusseltsi (TAS) kaudu on võimalik taotleda Leader-meetme raames projektitoetusi ettevõtjatelekogukondadele ja noortele ning koostöövõrgustikele.

Toetuste jagamisel lähtume oma strateegiast, mis on sündinud TASi liikmeskonna kirjeldustest, millisena nad soovivad tulevikus Tartumaaa tegevuspiirkonda näha.

Projekti elluviimise etapid:

Projektitaotluse esitamine

Projekti elluviimine

Kuludokumentide esitamine

Projekti lõpetamine

 

Projektide menetlemise ja hindamisega seotud dokumendid:

TASi projektide hindamiskriteeriumid

Projektitoetuse taotlemise ja menetlemise kord

Hindamiskomisjoni töökord

Info ja abimaterjalid PRIA koduleheküljelt

Projektitoetused

TASi taotlusvoor on avatud 22.08-22.09.2016.

Tutvu TASi meetmete ja taotluse esitamise juhendmaterjalidega

TASi e-keskkond

PRIA e-keskkond

 

 

 • Tegevuskalender

  << Jaan 2017 >>
  MTWTFSS
  26 27 28 29 30 31 1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31 1 2 3 4 5
 • mWeb