Taotlejale

Tartumaa Arendusseltsi (TASi) uue perioodi esimene taotlusvoor on avatud perioodil 22.08-22.09.2016. Projektitaotluste hindamise tähtaeg: 22.11.2016.

Uuendame hetkel kodulehel olevat infot ja juhendmaterjale uue perioodi taotlusvooru kohta.

 

TASi juhatus kinnitas taotlusvooru eelarve kogumahuga 480 000 eurot, mis jaguneb meetmete vahel järgmiselt:

1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine 120 000 eurot;

1.2. Turismiettevõtluse arendamine 120 000 eurot;

2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine 100 800 eurot;

2.2. Noorte aktiviseerimine 43 200 eurot;

3.1. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine 48 000 eurot;

3.2. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine 48 000 eurot.

 

Leader-programm on üks edukamaid Euroopa Komisjoni algatusi, mis edendab elu maapiirkonnas.  Eestisse jõudis Leader-programm pärast Euroopa Liiduga ühinemist ning hetkel tegutseb Eestis kokku 26 kohalikku tegevusgruppi – Tartumaa Arendusselts on üks neist.

Tartumaa Arendusseltsi (TAS) kaudu on võimalik taotleda Leader-meetme raames projektitoetusi ettevõtjatelekogukondadele ja noortele ning koostöövõrgustikele.

Taotlusi saavad esitada TASi piirkonda kuuluvad MTÜd, SAd, äriühingud ning kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad Alatskivi, Haaslava, Kambja, Konguta, Laeva, Luunja, Meeksi, Mäksa, Nõo, Peipsiääre, Piirissaare, Puhja, Tartu, Tähtvere, Vara, Võnnu, Ülenurme vallas ning Kallaste linnas.

Toetuste jagamisel lähtume oma strateegiast, mis on sündinud TASi liikmeskonna kirjeldustest, millisena nad soovivad tulevikus Tartumaaa tegevuspiirkonda näha.

Projekti elluviimise etapid:

Projektitaotluse esitamine

Projekti elluviimine

Kuludokumentide esitamine

Projekti lõpetamine

 

Projektide menetlemise ja hindamisega seotud dokumendid:

TASi projektide hindamiskriteeriumid

Projektitoetuse taotlemise ja menetlemise kord

Hindamiskomisjoni töökord

Info ja abimaterjalid PRIA koduleheküljelt

Projektitoetused

TASi taotlusvoor on avatud 22.08-22.09.2016.

Tutvu TASi meetmete ja taotluse esitamise juhendmaterjalidega

TASi e-keskkond

PRIA e-keskkond

 

 

 • Tegevuskalender

  << Aug 2016 >>
  MTWTFSS
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4
 • mWeb