Käivitunud on Eesti Välisministeeriumi poolt rahastatud ühisprojekt Moldovaga

Tartumaa Arendusselts koostöös Pärnu Lahe Koostöökoguga ning IDIS Viitoruliga (IDIS on Moldova valitsusväliste organisatsioonide mõttekoda) on edukalt käivitanud Eesti Välisministeeriumi poolt rahastatud ühisprojekti Moldovaga "The development of rural areas in Moldova using the approach of LEADER/CLLD", et jagada Tartumaa Arendusseltsi kogemusi LEADER programmi elluviimisel. Projekti tegevused põhinevad Eesti ja Moldova arengukoostööriikide strateegiale ja Moldova põllumajanduse ja maaelu arengu strateegiale 2014-2020 (tegevuskava pilootprojektid ja kohalike tegevusgruppide loomine). Projekti peamiseks fookuseks on Moldova erinevate maapiirkondade kohalike arengustraeegiate toetamine läbi väikesemõõtmelise toetusprogrammi.

13. septembril toimus Chisinaus projekti avaseminar “The development of rural areas in Moldova using the approach of LEADER/CLLD". Seminari päevakava sisaldas Cula ja Lunca Nistrului piirkondade kohalike arengustraeegiate ja sealsete tegevusgruppide tutvustust.  Pärnu Lahe Koostöökogu esindaja Kadri Tillemann tegi ülevaadet ühisprojektist ja selle raames kavandatud tegevustest. Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht Kristiina Tammets tutvustas LEADER-tüüpi projektide valikuprotsesse ja põhimõtteid ning LEADER programmi elluviimisega seotud kogemusi. Teoreetilisele osale järgnes praktilise töö käigus potentsiaalsete tegevusgruppide ideede kaardistamine ja juhtumuuringute analüüs.

Seminari ettekanded:

Project overview “The development of rural areas in Moldova using the approach of LEADER/CLLD”, Kadri Tillemann, Pärnu Lahe Koostöökogu esindaja

Opening seminar of the project “The development of rural areas in Moldova using the approach of LEADER/CLLD” Kristiina Tammets,Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht

Projekti avaseminar oli väga tulemuslik. Kohalike tegevusgruppide esindajad olid väga aktiivsed ning motiveeritud ellu viima oma piirkondlikke arengukavasid. Peeti aktiivseid arutelusid maapiirkondade väljakutsete ning regionaalarengu võimaluste üle. Pakuti välja hulga ideid, mille elluviimine väikesemõõtmelise toetusprogrammi kaudu on igati võimalik.

Kohtumise tulemusel veenduti, et nii rahvusvaheline koostöö kui ka koostöö Moldova LEADER-tegevusgruppide vahel on oluline ja vajalik.

 

 

 

Projektitoetused

    2019 aasta II taotlusvoor on avatud:
    15.-30. oktoober

    Taotlusi saab esitada meetmetesse:

 • 3.1 Suurprojektide arendamine;
 • 3.2 TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine;
 • 3.3 Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine.

    NB! Taotlus tuleb esitada kahes keskkonnas:

TASi e-keskkond

PRIA e-keskkond     

 

    Noorte väikeprojektide taotlusvoor on avatud:

01.10.2019

 

                                                                          

 

 • Tegevuskalender

  << Aug 2019 >>
  MTWTFSS
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1
 • mWeb