Jaanuar-Veebruar 2018
Tartumaa Arendusseltsi strateegia uuenduste avalikustamise seminar
24. jaanuaril algusega kell 15.00 toimub Raadimõisa hotellis TASi strateegia uuenduste avalikustamise seminar. Saab tutvuda strateegiasse sisse viidud muudatuste ja uuendustega ning neil teemadel arutada. Oodatud on Tartumaa Arendusseltsi liikmed, koostööpartnerid ja ka kõik teised piirkonna arengust huvitatud kodanikud. Rohkem Loe veel...
Koolitusprogrammi “Innovatsiooni otsingul” õppereis 21.-22. jaanuaril 2019
21.-22. jaanuaril 2019 toimub Tartumaa kogukondadele, ettevõtjatele ja võrgustikele õppereis Viljandimaale. Õppereis on LEADER-meetmest rahastatud projekti “Innovatsiooni otsingul” rahvusvahelise arenguprogrammi üks koolitusmoodul, mille eesmärgiks on suurendada osalejate võimekust uuenduslikult mõelda; mitmekesistada kohalikke tooteid ja teenuseid ning algatada uuenduslikke projekte/lahendusi. Koostöös Loe veel...
Tartumaa Arendusselts on uuendamas piirkonna arengustrateegiat
Tartumaa Arendusseltsi strateegia rakendamine on jõudnud poole peale ning seetõttu on hea aeg analüüsida tulemusi ja teha vajalikke muudatusi. Selleks, et strateegia saaks veelgi parem ning rõhuasetused vastaksid tänastele vajadustele, palume Tartumaa Arendusseltsi liikmetel, koostööpartneritel ja ka kõigil teistel piirkonna Loe veel...
Tartumaa koostöö kaudu suuremaks
Üheks suuremaks võimaluseks ja samal ajal väljakutseks maapiirkondade arengus on innovatsioonivõimekuse kasv. Innovatsioon sünnib erinevate valdkondade kokkupuutepunktis, mistõttu võrgustumine ja koostööoskuste tugevdamine muutuvad järjest olulisemaks mistahes alal. Samuti on innovatsiooni puhul tähtis väliste ressursside märkamine ja tööle rakendamine piirkonna hüvanguks. Loe veel...
TAS esitas hindamiskomisjoni ettepaneku PRIAsse
TASi juhatus kinnitas 07. novembril toimunud koosolekul TASi hindamiskomisjoni ettepaneku perioodil 27.08-10.09.2018 toimunud taotlusvooru projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise ja projektitaotluste rahastamise suuruse kohta.   19.11.2018 edastas TAS kõik 27.08-10.09.2018 taotlusvooru esitatud projektitaotlused PRIAle.   Vastavalt Leader-määrusele võib projekti elluviimist alustada kõige Loe veel...
TAS osales Euroopa LEADER Ühenduse delegatsiooni visiidil Hiinas
Euroopa LEADER Ühendus (ELARD) on allkirjastanud kokkuleppe Hiina keskvalitsusega. See kokkulepe loob uusi võimalusi koostööks Euroopa ja Hiina maapiirkondade vahel. Hiina on suure väljakutse ees, kuidas vähendada vaesust ja leida uusi meetodeid maapiirkondade elavdamiseks. Aastal 2019 planeeritakse hakata pilootprojektina rakendama Loe veel...